محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال6220000
  ریال65400000
مقدار لقی arcmin
 1. 5
  8
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 9
  230
نسبت گیربکس
 1. 3
  50
سایز استاندارد گیربکس
 1. 60
  120
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (20)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (45)
نوع شفت
 1. شفت (45)

آیتم ها 1 از 12 تا 45 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5

  TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5

  TSR-PL060-005-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎6,220,000ریال
 2. TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8

  TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8

  TSR-PL060-008-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 18 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎6,220,000ریال
 3. TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 13 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎6,220,000ریال
 4. TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8

  TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8

  TSR-PL080-008-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 43 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,540,000ریال
 5. TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 27 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,540,000ریال
 6. TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8

  TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8

  TSR-PL120-008-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 100 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 7. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 63 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 8. TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  TSR-HAB90-005-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 135 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 9. TSR-HAB90-007-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 7

  TSR-HAB90-007-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 7

  TSR-HAB90-007-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 7 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 100 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 10. TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 72 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 11. TSR-HAB90-015-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 15

  TSR-HAB90-015-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 15

  TSR-HAB90-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 115 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 12. TSR-HAB90-020-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 20

  TSR-HAB90-020-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 20

  TSR-HAB90-020-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 45 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4