محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال9880000
  ریال65400000
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  15
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 104
  230
نسبت گیربکس
 1. 3
  100
سایز استاندارد گیربکس
 1. 80
  120
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (11)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (37)
نوع شفت
 1. شفت (37)

آیتم ها 1 از 12 تا 37 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 70 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎9,880,000ریال
 2. TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20

  TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20

  TSR-PL080-020-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 110 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎10,600,000ریال
 3. TSR-PL080-040-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 40

  TSR-PL080-040-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 40

  TSR-PL080-040-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 105 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎10,600,000ریال
 4. TSR-PL080-060-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 60

  TSR-PL080-060-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 60

  TSR-PL080-060-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 60 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 110 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 5. TSR-PL080-100-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 100

  TSR-PL080-100-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 100

  TSR-PL080-100-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 100 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 110 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 6. TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 7. TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20

  TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20

  TSR-PL120-020-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 220 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 8. TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40

  TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40

  TSR-PL120-040-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 9. TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  TSR-HAB90-005-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 135 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 10. TSR-HAB90-015-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 15

  TSR-HAB90-015-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 15

  TSR-HAB90-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 115 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 11. TSR-HAB90-020-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 20

  TSR-HAB90-020-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 20

  TSR-HAB90-020-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 12. TSR-HAB115-003-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 3

  TSR-HAB115-003-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 3

  TSR-HAB115-003-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 115 ، نسبت 3 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 250 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 37 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4