محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال8180000
  ریال31800000
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  15
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 22
  50
نسبت گیربکس
 1. 8
  100
سایز استاندارد گیربکس
 1. 60
  120
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (4)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (13)
نوع شفت
 1. شفت (13)

آیتم ها 1 از 12 تا 13 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 30 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,180,000ریال
 2. TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 40 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,180,000ریال
 3. TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,180,000ریال
 4. TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8

  TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8

  TSR-PL080-008-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 43 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,540,000ریال
 5. TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 27 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,540,000ریال
 6. TSR-PL060-100-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 100

  TSR-PL060-100-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 100

  TSR-PL060-100-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 100 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 18 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎11,200,000ریال
 7. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 63 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 8. LIMING-FB-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FB-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FB-070-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 70 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎22,800,000ریال
 9. LIMING-FE-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FE-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FE-070-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 70 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎22,800,000ریال
 10. RECKON-WISER-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-090-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 47 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 11. RECKON-WISER-SQ-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 47 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 12. RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 47 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎31,800,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 13 آیتم

 1. 1
 2. 2