محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال13420000
  ریال48000000
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  8
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 50
  95
نسبت گیربکس
 1. 5
  25
سایز استاندارد گیربکس
 1. 90
  120
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (8)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (14)
نوع شفت
 1. شفت (14)

آیتم ها 1 از 12 تا 14 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8

  TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8

  TSR-PL120-008-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 100 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 2. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 63 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 3. TSR-HAB90-007-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 7

  TSR-HAB90-007-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 7

  TSR-HAB90-007-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 7 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 100 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 4. TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 72 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 5. LIMING-FB-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FB-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FB-090-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 92 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 6. LIMING-FE-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FE-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FE-090-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 92 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 7. RECKON-WISER-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-CI-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 8. RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 9. RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎31,800,000ریال
 10. RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎31,800,000ریال
 11. RECKON-WISER-CI-ST-090-025 , گیربکس سایز 90 نسبت 25

  RECKON-WISER-CI-ST-090-025 , گیربکس سایز 90 نسبت 25

  RECKON-WISER-CI-ST-090-025 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎43,200,000ریال
 12. RECKON-WISER-SQ-ST-090-025 , گیربکس سایز 90 نسبت 25

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-025 , گیربکس سایز 90 نسبت 25

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-025 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎43,200,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 14 آیتم

 1. 1
 2. 2