محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال6220000
  ریال65400000
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  12
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 9
  230
نسبت گیربکس
 1. 10
  25
سایز استاندارد گیربکس
 1. 60
  120
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (21)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (45)
نوع شفت
 1. شفت (45)

آیتم ها 1 از 12 تا 45 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 13 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎6,220,000ریال
 2. TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 30 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,180,000ریال
 3. TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 40 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,180,000ریال
 4. TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 27 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎8,540,000ریال
 5. TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 70 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎9,880,000ریال
 6. TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20

  TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20

  TSR-PL080-020-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 110 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎10,600,000ریال
 7. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 63 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 8. TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 9. TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20

  TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20

  TSR-PL120-020-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 220 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 10. TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 72 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 11. TSR-HAB90-015-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 15

  TSR-HAB90-015-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 15

  TSR-HAB90-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 115 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 12. TSR-HAB90-020-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 20

  TSR-HAB90-020-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 20

  TSR-HAB90-020-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 45 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4