محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال65400000
سایز استاندارد گیربکس
 1. 50
  120
نسبت گیربکس
 1. 10
  25
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  12
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 0
  230
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (49)
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (21)

Items 1 to 12 of 49 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. LIMING-WEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-WEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-WEO-60-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. LIMING-WEO-50-10 , گیربکس سایز 50 نسبت 10

  LIMING-WEO-50-10 , گیربکس سایز 50 نسبت 10

  LIMING-WEO-50-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 50 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. LIMING-NEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-NEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-NEO-60-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. LIMING-NEO-60-20 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  LIMING-NEO-60-20 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  LIMING-NEO-60-20 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 13 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 6. TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 30 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 7. TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 40 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 8. TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 27 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,540,000ریال
 9. TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 70 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎9,880,000ریال
 10. TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20

  TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20

  TSR-PL080-020-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 110 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎10,600,000ریال
 11. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 63 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎13,420,000ریال
 12. TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎15,860,000ریال

Items 1 to 12 of 49 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5