محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال8180000
  ریال65400000
سایز استاندارد گیربکس
 1. 60
  120
نسبت گیربکس
 1. 40
  60
مقدار لقی arcmin
 1. 5
  15
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 37
  223
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (9)
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (3)
نوع شفت
 1. شفت (9)

9 آیتم

 1. TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 2. TSR-PL080-040-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 40

  TSR-PL080-040-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 40

  TSR-PL080-040-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 105 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎10,600,000ریال
 3. TSR-PL080-060-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 60

  TSR-PL080-060-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 60

  TSR-PL080-060-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 60 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 110 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎13,420,000ریال
 4. TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40

  TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40

  TSR-PL120-040-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎15,860,000ریال
 5. LIMING-FB-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FB-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FB-120-50 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎59,400,000ریال
 6. LIMING-FE-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FE-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FE-120-50 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎59,400,000ریال
 7. RECKON-WISER-SQ-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-050 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎59,400,000ریال
 8. RECKON-LIVELY-CI-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  RECKON-LIVELY-CI-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  RECKON-LIVELY-CI-ST-120-050 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎65,400,000ریال
 9. RECKON-LIVELY-SQ-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-120-050 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎65,400,000ریال

9 آیتم