محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
حداکثر گشتاور خروجی N-m
نسبت گیربکس
فلنج های ورودی قابل اتصال

آیتم ها 1 از 12 تا 22 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. LIMING-FB-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FB-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FB-070-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 70 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎22,800,000ریال
 2. LIMING-FE-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FE-070-10 , گیربکس سایز 70 نسبت 10

  LIMING-FE-070-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 70 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎22,800,000ریال
 3. RECKON-WISER-CI-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-060-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 16 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎22,800,000ریال
 4. RECKON-WISER-SQ-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-060-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 16 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎22,800,000ریال
 5. SIBONI-NXT-D-070-1-10-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 10

  SIBONI-NXT-D-070-1-10-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 10

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 70 نسبت 10 خروجی شفت 16 گشتاور 16.5 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-070-1-10-14-30-F17-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎23,653,000ریال
 6. SIBONI-NXT-D-070-1-5-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 5

  SIBONI-NXT-D-070-1-5-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 5

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 70 نسبت 5 خروجی شفت 16 گشتاور 20 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-070-1-5-14-30-F17-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎23,653,000ریال
 7. LIMING-FB-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FB-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FB-090-05 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 104 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 8. LIMING-FB-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FB-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FB-090-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 92 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 9. LIMING-FE-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FE-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FE-090-05 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 104 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 10. LIMING-FE-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FE-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FE-090-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 92 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 11. RECKON-WISER-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-CI-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 12. RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 22 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی