محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
حداکثر گشتاور خروجی N-m
نسبت گیربکس
فلنج های ورودی قابل اتصال

آیتم ها 1 از 12 تا 17 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. LIMING-FB-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FB-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FB-120-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 198 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 2. LIMING-FE-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FE-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FE-120-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 198 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 3. RECKON-WISER-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-120-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 125 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 4. RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 125 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 5. SIBONI-NXT-D-120-1-10-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 10

  SIBONI-NXT-D-120-1-10-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 10

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 120 نسبت 10 خروجی شفت 32 گشتاور 95 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-120-1-10-22-55-F20-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎57,225,000ریال
 6. SIBONI-NXT-D-120-1-5-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 5

  SIBONI-NXT-D-120-1-5-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 5

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 120 نسبت 5 خروجی شفت 32 گشتاور 110 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-120-1-5-22-55-F20-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎57,225,000ریال
 7. LIMING-FB-120-25 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  LIMING-FB-120-25 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  LIMING-FB-120-25 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال
 8. LIMING-FB-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FB-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FB-120-50 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال
 9. LIMING-FE-120-25 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  LIMING-FE-120-25 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  LIMING-FE-120-25 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال
 10. LIMING-FE-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FE-120-50 , گیربکس سایز 120 نسبت 50

  LIMING-FE-120-50 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 50 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال
 11. RECKON-WISER-CI-ST-120-025 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  RECKON-WISER-CI-ST-120-025 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  RECKON-WISER-CI-ST-120-025 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال
 12. RECKON-WISER-SQ-ST-120-025 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-025 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-025 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 150 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 17 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی