محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال13420000
  ریال65400000
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  12
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 50
  223
نسبت گیربکس
 1. 8
  50
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (11)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (22)
نوع شفت
 1. شفت (22)

آیتم ها 1 از 12 تا 22 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8

  TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8

  TSR-PL120-008-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 100 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 2. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  TSR-PL120-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 63 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎13,420,000ریال
 3. TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15

  TSR-PL120-015-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 4. TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20

  TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20

  TSR-PL120-020-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 220 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 5. TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40

  TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40

  TSR-PL120-040-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 80 میلیمتر، گشتاور 185 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎15,860,000ریال
 6. LIMING-FB-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FB-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FB-120-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 198 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 7. LIMING-FE-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FE-120-10 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  LIMING-FE-120-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 198 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 8. RECKON-WISER-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-120-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 125 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 9. RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 125 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎46,800,000ریال
 10. RECKON-LIVELY-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-120-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 125 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎52,200,000ریال
 11. RECKON-LIVELY-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-120-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 125 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎52,200,000ریال
 12. LIMING-FB-120-25 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  LIMING-FB-120-25 , گیربکس سایز 120 نسبت 25

  LIMING-FB-120-25 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 120 ، نسبت 25 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 223 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎59,400,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 22 آیتم

 1. 1
 2. 2