محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال32400000
سایز استاندارد گیربکس
 1. 60
  80
نسبت گیربکس
 1. 5
  100
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  15
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 0
  110
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (24)
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (5)

Items 1 to 12 of 24 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. LIMING-WEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-WEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-WEO-60-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. LIMING-NEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-NEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-NEO-60-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. LIMING-NEO-60-20 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  LIMING-NEO-60-20 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  LIMING-NEO-60-20 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5

  TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5

  TSR-PL060-005-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 5. TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8

  TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8

  TSR-PL060-008-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 18 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 6. TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 13 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 7. TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 30 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 8. TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 40 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 9. TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 10. TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8

  TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8

  TSR-PL080-008-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 43 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,540,000ریال
 11. TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10

  TSR-PL080-010-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 27 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,540,000ریال
 12. TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15

  TSR-PL080-015-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 80 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 20 میلیمتر، گشتاور 70 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎9,880,000ریال

Items 1 to 12 of 24 آیتم

 1. 1
 2. 2