محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
حداکثر گشتاور خروجی N-m
نسبت گیربکس
فلنج های ورودی قابل اتصال

آیتم ها 1 از 12 تا 35 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. LIMING-FB-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FB-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FB-090-05 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 104 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 2. LIMING-FB-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FB-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FB-090-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 92 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 3. LIMING-FE-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FE-090-05 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  LIMING-FE-090-05 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 104 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 4. LIMING-FE-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FE-090-10 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  LIMING-FE-090-10 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 92 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 5. RECKON-WISER-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-CI-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 6. RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 7. RECKON-WISER-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-090-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 47 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 8. RECKON-WISER-SQ-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-WISER-SQ-ST-090-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 47 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎28,800,000ریال
 9. SIBONI-NXT-D-090-1-10-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 10

  SIBONI-NXT-D-090-1-10-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 10

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 90 نسبت 10 خروجی شفت 22 گشتاور 40 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-090-1-10-19-40-F19-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎31,174,000ریال
 10. SIBONI-NXT-D-090-1-5-19-35-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 5

  SIBONI-NXT-D-090-1-5-19-35-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 5

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 90 نسبت 5 خروجی شفت 22 گشتاور 42 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-090-1-5-19-35-F19-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎31,174,000ریال
 11. SIBONI-NXT-D-090-2-50-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 50

  SIBONI-NXT-D-090-2-50-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 50

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 90 نسبت 50 خروجی شفت 22 گشتاور 42 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-090-2-50-19-40-F19-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎40,578,000ریال
 12. SIBONI-NXT-D-090-2-25-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 25

  SIBONI-NXT-D-090-2-25-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 25

  گیربکس دقیق خورشیدی سایز 90 نسبت 25 خروجی شفت 22 گشتاور 42 نیوتن متر SIBONI-NXT-D-090-2-25-19-40-F19-S-1-FM بیشتر بدانید
  ‎40,578,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 35 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

فیلتر

مرتب سازی