محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال32400000
سایز استاندارد گیربکس
 1. 50
  60
نسبت گیربکس
 1. 5
  100
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  15
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 0
  40
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (16)
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (5)

Items 1 to 12 of 16 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. LIMING-WEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-WEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-WEO-60-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. LIMING-WEO-50-10 , گیربکس سایز 50 نسبت 10

  LIMING-WEO-50-10 , گیربکس سایز 50 نسبت 10

  LIMING-WEO-50-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 50 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. LIMING-NEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-NEO-60-10 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  LIMING-NEO-60-10 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. LIMING-NEO-60-20 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  LIMING-NEO-60-20 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  LIMING-NEO-60-20 گیربکس دقیق نود درجه ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت ، گشتاور 0 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5

  TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5

  TSR-PL060-005-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 6. TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8

  TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8

  TSR-PL060-008-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 18 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 7. TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  TSR-PL060-010-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 13 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎6,220,000ریال
 8. TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15

  TSR-PL060-015-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 15 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 30 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 9. TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20

  TSR-PL060-020-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 20 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 40 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 10. TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40

  TSR-PL060-040-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 40 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 37 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎8,180,000ریال
 11. TSR-PL060-100-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 100

  TSR-PL060-100-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 100

  TSR-PL060-100-C14 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 100 ، خروجی شفت 14 میلیمتر، گشتاور 18 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎11,200,000ریال
 12. RECKON-WISER-CI-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-WISER-CI-ST-060-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 16 نیوتون متر اطلاعات بیشتر
  ‎22,800,000ریال

Items 1 to 12 of 16 آیتم

 1. 1
 2. 2