محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
دسته
 1. گیربکس حلزونی چینی (296)
 2. گیربکس سروو موتور چینی (20)
سایز گیربکس
قطر شفت
نسبت گیربکس
کارخانه سازنده
قیمت

گیربکس چینی

محصولات 1 تا 30 از 316 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. NMRV0110-80:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 80:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 2. NMRV0110-30:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 30:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 3. NMRV0110-30:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 30:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 4. NMRV0110-20:1-132B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 20:1 ورودی 38 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 132B5
 5. NMRV0110-50:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 50:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 6. NMRV0110-20:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 20:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 7. NMRV0110-20:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 20:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 8. NMRV0110-10:1-132B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 10:1 ورودی 38 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 132B5
 9. NMRV0110-30:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 30:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 10. NMRV0110-10:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 10:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 11. NMRV0110-10:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 10:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 12. NMRV0110-60:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 60:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 13. NMRV0110-100:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 100:1 ورودی 19 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 80B5
 14. NMRV0110-60:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 60:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 15. NMRV0110-100:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 100:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 16. NMRV0110-40:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 40:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 17. NMRV0110-40:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 40:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 18. NMRV0110-60:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 60:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 19. NMRV0110-25:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 25:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 20. NMRV0110-25:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 25:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 21. NMRV0110-15:1-132B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 15:1 ورودی 38 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 132B5
 22. NMRV0110-40:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 40:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 23. NMRV0110-15:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 15:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 24. NMRV0110-15:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 15:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 25. NMRV0110-7.5:1-132B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 7.5:1 ورودی 38 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 132B5
 26. NMRV0110-25:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 25:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 27. NMRV0110-7.5:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 7.5:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 28. NMRV0110-7.5:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 7.5:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 29. NMRV0110-50:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 50:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 30. NMRV0110-80:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 80:1 ورودی 19 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 80B5
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 316 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی