محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
سایز گیربکس
قطر شفت
نسبت گیربکس
قیمت

گیربکس حلزونی PSP

آیتم ها 1 از 30 تا 296 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. NMRV090-7.5:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 7.5:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14
 2. NMRV040-50:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 50:1 ورودی 11 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 63B14
 3. NMRV090-10:1-112B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 10:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 112B14
 4. NMRV050-20:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 50 نسبت 20:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14
 5. NMRV0110-30:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 30:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 6. NMRV063-80:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 80:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14
 7. NMRV063-20:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 20:1 ورودی 24 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 90B14
 8. NMRV025-7.5:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 7.5:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 9. NMRV075-15:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 15:1 ورودی 24 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 90B14
 10. NMRV030-40:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 40:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 11. NMRV075-10:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 10:1 ورودی 28 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 112B5
 12. NMRV040-7.5:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 7.5:1 ورودی 11 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 63B5
 13. NMRV090-7.5:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 7.5:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 100B5
 14. NMRV040-30:1-71B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 30:1 ورودی 14 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 71B5
 15. NMRV0110-100:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 100:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 16. NMRV050-15:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 50 نسبت 15:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B5
 17. NMRV063-50:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 50:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B5
 18. NMRV075-40:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 40:1 ورودی 19 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 80B5
 19. NMRV030-60:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 60:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 20. NMRV090-10:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 10:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14
 21. NMRV040-60:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 60:1 ورودی 11 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 63B14
 22. NMRV090-15:1-112B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 15:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 112B14
 23. NMRV050-25:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 50 نسبت 25:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14
 24. NMRV0110-50:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 50:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 25. NMRV063-100:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 100:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14
 26. NMRV063-25:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 25:1 ورودی 24 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 90B14
 27. NMRV025-15:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 15:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 28. NMRV075-20:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 20:1 ورودی 24 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 90B14
 29. NMRV030-50:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 50:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 30. NMRV075-15:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 15:1 ورودی 28 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 112B5
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 296 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی