محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
دسته
 1. گیربکس SIBONI (18)
 2. گیربکس Reckon (20)
گشتاور مجاز خروجی گیربکس
سایز گیربکس
قطر شفت
نسبت گیربکس
کارخانه سازنده
قیمت

گیربکس اروپایی

محصولات 1 تا 30 از 38 محصول

 1. 1
 2. 2

 1. SIBONI-NXT-D-120-2-15-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 15
 2. SIBONI-NXT-D-120-2-50-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 50
 3. SIBONI-NXT-D-120-2-100-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 100
 4. SIBONI-NXT-D-120-2-25-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 25
 5. SIBONI-NXT-D-120-1-5-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 5
 6. SIBONI-NXT-D-120-1-10-22-55-F20-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 120 نسبت 10
 7. SIBONI-NXT-D-090-2-25-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 25
 8. SIBONI-NXT-D-090-2-15-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 15
 9. SIBONI-NXT-D-090-2-100-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 100
 10. SIBONI-NXT-D-090-2-50-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 50
 11. SIBONI-NXT-D-070-2-15-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 15
 12. SIBONI-NXT-D-070-2-100-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 100
 13. SIBONI-NXT-D-070-2-25-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 25
 14. SIBONI-NXT-D-070-2-50-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 50
 15. SIBONI-NXT-D-090-1-10-19-40-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 10
 16. SIBONI-NXT-D-090-1-5-19-35-F19-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 90 نسبت 5
 17. RECKON-WISER-CI-ST-120-025 , گیربکس سایز 120 نسبت 25
 18. RECKON-WISER-SQ-ST-120-050 , گیربکس سایز 120 نسبت 50
 19. RECKON-WISER-SQ-ST-120-025 , گیربکس سایز 120 نسبت 25
 20. SIBONI-NXT-D-070-1-5-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 5
 21. SIBONI-NXT-D-070-1-10-14-30-F17-S-1-FM , گیربکس خورشیدی سایز 70 نسبت 10
 22. RECKON-WISER-CI-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10
 23. RECKON-WISER-SQ-ST-120-010 , گیربکس سایز 120 نسبت 10
 24. RECKON-WISER-CI-ST-090-025 , گیربکس سایز 90 نسبت 25
 25. RECKON-WISER-SQ-ST-090-025 , گیربکس سایز 90 نسبت 25
 26. RECKON-WISER-SQ-ST-060-020 , گیربکس سایز 60 نسبت 20
 27. RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5
 28. RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10
 29. RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5
 30. RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 38 محصول

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی