محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

اشتراک در خبرخوان

اینورتر و درایور

11 آیتم

 1. LS-SV001IE5-1 , اینورتر و درایور 0/1 کیلووات، مخصوص

  LS-SV001IE5-1 , اینورتر و درایور 0/1 کیلووات، مخصوص

  LS-SV001IE5-1 اینورتر تکفاز به سه فاز، 100 وات، مخصوص Manual Keypad;Manual Volume;Enable/Disable Input;Analogue Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. H2M-MD10 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-MD10 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-MD10 درایور دیسی براش، 250 وات، 10آمپر (لحظه ای 20 آمپر)، حداکثر ولتاژ موتور تا 36 ولت اطلاعات بیشتر
  ‎2,050,000ریال
 3. H2M-AMD10 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-AMD10 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-AMD10 درایور دیسی براش، 250 وات، 10آمپر (لحظه ای 20 آمپر)، حداکثر ولتاژ موتور تا 36 ولت اطلاعات بیشتر
  ‎2,500,000ریال
 4. H2M-PMD30 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-PMD30 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-PMD30 درایور دیسی براش، 250 وات، 10آمپر (لحظه ای 20 آمپر)، حداکثر ولتاژ موتور تا 36 ولت اطلاعات بیشتر
  ‎2,700,000ریال
 5. H2M-PMD60A , درایور دیسی براش 500 وات، 20 آمپر

  H2M-PMD60A , درایور دیسی براش 500 وات، 20 آمپر

  H2M-PMD60A درایور دیسی براش، 500 وات، 20آمپر (لحظه ای 40 آمپر)، حداکثر ولتاژ موتور تا 36 ولت اطلاعات بیشتر
  ‎5,300,000ریال
 6. H2M-MDC20 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-MDC20 , درایور دیسی براش 250 وات، 10 آمپر

  H2M-MDC20 درایور دیسی براش، 250 وات، 10آمپر (لحظه ای 20 آمپر)، حداکثر ولتاژ موتور تا 36 ولت اطلاعات بیشتر
  ‎6,500,000ریال
 7. H2M-PMD90 , درایور دیسی براش 750 وات، 30 آمپر

  H2M-PMD90 , درایور دیسی براش 750 وات، 30 آمپر

  H2M-PMD90 درایور دیسی براش، 750 وات، 30آمپر (لحظه ای 60 آمپر)، حداکثر ولتاژ موتور تا 48 ولت اطلاعات بیشتر
  ‎9,200,000ریال
 8. YASKAWA-CRIM-VC4A0002BAA , اینورتر و درایور 0/55 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0002BAA , اینورتر و درایور 0/55 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0002BAA اینورتر سه فاز به سه فاز، 550 وات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین اطلاعات بیشتر
  ‎31,890,000ریال
 9. YASKAWA-CRIM-VC4A0004BAA , اینورتر و درایور 1/1 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0004BAA , اینورتر و درایور 1/1 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0004BAA اینورتر سه فاز به سه فاز، 1100 وات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین اطلاعات بیشتر
  ‎34,880,000ریال
 10. YASKAWA-CRIM-VC4A0005BAA , اینورتر و درایور 1/5 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0005BAA , اینورتر و درایور 1/5 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0005BAA اینورتر سه فاز به سه فاز، 1500 وات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین اطلاعات بیشتر
  ‎39,860,000ریال
 11. YASKAWA-CRIM-VC4A0007BAA , اینورتر و درایور 2/2 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0007BAA , اینورتر و درایور 2/2 کیلووات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین

  YASKAWA-CRIM-VC4A0007BAA اینورتر سه فاز به سه فاز، 2200 وات، مخصوص فن , پمپ , کاربرد صنعتی نیمه سنگین اطلاعات بیشتر
  ‎41,860,000ریال

11 آیتم