محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

اینورتر تک فاز به سه فاز

29 آیتم

 1. NIETZ-NZ2200-3R7G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.37 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 2. NIETZ-NZ2200-2R2G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 2.2 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 3. ADT-iMASTER-U1–0220-7 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 2.2 کیلووات، سری iMaster-U1 برند ADT
 4. PartoSanat-EZ-2K2-N-00، اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات سری EZ، برند پرتو صنعت
 5. NIETZ-NZ2200-1R5G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 1.5 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 6. NIETZ-NZ2200-1R1G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 1.1 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 7. NIETZ-NL1000-02R2G2 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 2.2 کیلووات، سری NL1000 نیتز
 8. NIETZ-NZ2200-0R75G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.75 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 9. NIETZ-NZ2200-0R55G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.55 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 10. NIETZ-NZ2200-0R4G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 400 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 11. NIETZ-NZ2200-0R25G ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.25 کیلووات، سری NZ2200 نیتز
 12. ADT-iMASTER-U1–0150–7 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 1.5 کیلووات، سری iMaster-U1 برند ADT
 13. PartoSanat-EZ-1K5-N-00، اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات سری EZ، برند پرتو صنعت
 14. ADT-iMASTER-U1–0075–7 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.75 کیلووات، سری iMaster-U1 برند ADT
 15. NIETZ-NL1000-01R5G2 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 1.5 کیلووات، سری NL1000 نیتز
 16. NIETZ-NL1000-00R7G2 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.75 کیلووات، سری NL1000 نیتز
 17. ADT-iMASTER-U1–0040–7 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 400 کیلووات، سری iMaster-U1 برند ADT
 18. NIETZ-NL1000-00R4G2 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 400 کیلووات، سری NL1000 نیتز
 19. LS-SV001IE5-1 ، اینورتر تکفاز به سه فاز 100 کیلووات، سری IE5 برند LS
 20. DELTA-VFD-002L11A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 200 کیلووات، سری L دلتا
 21. DELTA-VFD-002EL11A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 200 کیلووات، سری EL دلتا
 22. DELTA-VFD-007EL11A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.75 کیلووات، سری EL دلتا
 23. DELTA-VFD-004L11A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 400 کیلووات، سری L دلتا
 24. DELTA-VFD-004EL11A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 400 کیلووات، سری EL دلتا
 25. DELTA-VFD-037B23A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.37 کیلووات، سری B دلتا
 26. DELTA-VFD-007B23A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 0.75 کیلووات، سری B دلتا
 27. DELTA-VFD-022B23A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 2.2 کیلووات، سری B دلتا
 28. DELTA-VFD-055B23A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 5.5 کیلووات، سری B دلتا
 29. DELTA-VFD-015B23A ، اینورتر تکفاز به سه فاز 1.5 کیلووات، سری B دلتا
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

29 آیتم

فیلتر

مرتب سازی