محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال67700000
حداکثر نیرو N
 1. 1000
  9000
حداکثر کورس بازشدن mm
 1. 102
  900
سرعت RPM
 1. 4
  20
ولتاژ کاری
 1. 24 ولت دیسی (10)
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (9)

جک برقی بال اسکرو

10 آیتم

 1. KESKINLER-SKW-F-24-1-20-200/305 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 200 میلیمتر

  KESKINLER-SKW-F-24-1-20-200/305 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 200 میلیمتر

  KESKINLER-SKW-F-24-1-20-200/305 جک برقی بال اسکرو ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 200 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 20 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-203 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 203 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-203 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 203 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-203 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 203 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎54,200,000ریال
 3. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-102 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 102 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-102 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 102 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-102 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 102 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎54,200,000ریال
 4. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-153 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 153 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-153 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 153 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-153 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 153 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎54,200,000ریال
 5. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 450 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 450 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 450 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎58,700,000ریال
 6. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-305 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 305 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎60,200,000ریال
 7. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-457 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 457 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎60,200,000ریال
 8. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-600-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 600 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-600-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 600 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-600-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 600 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎63,200,000ریال
 9. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-610 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 610 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎66,200,000ریال
 10. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-900-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 900 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-900-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 900 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-900-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 900 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
  ‎67,700,000ریال

10 آیتم