محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال12600000
  ریال69200000
حداکثر نیرو N
 1. 1000
  9000
حداکثر کورس بازشدن mm
 1. 300
  450
سرعت RPM
 1. 4
  7
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (6)
 2. نود درجه (1)

7 آیتم

 1. MOTECK-MD66-24-A4-498.798-C12 , مکانیزم خطی 6000 نیوتون 300 میلیمتر

  MOTECK-MD66-24-A4-498.798-C12 , مکانیزم خطی 6000 نیوتون 300 میلیمتر

  MOTECK-MD66-24-A4-498.798-C12 جک برقی پیچی ، 6000 نیوتون ، کورس حرکت 300 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎12,600,000ریال
 2. MOTECK-LD3-24-40-300-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 300 میلیمتر

  MOTECK-LD3-24-40-300-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 300 میلیمتر

  MOTECK-LD3-24-40-300-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 300 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎19,600,000ریال
 3. LINKAN-LA38.A2.4-30J2-IP66 , مکانیزم خطی 6000 نیوتون 300 میلیمتر

  LINKAN-LA38.A2.4-30J2-IP66 , مکانیزم خطی 6000 نیوتون 300 میلیمتر

  LINKAN-LA38.A2.4-30J2-IP66 جک برقی پیچی ، 6000 نیوتون ، کورس حرکت 300 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎31,950,000ریال
 4. MOTECK-ID10-24-40-A-G5-305 , مکانیزم خطی 3500 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-A-G5-305 , مکانیزم خطی 3500 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-A-G5-305 جک برقی پیچی ، 3500 نیوتون ، کورس حرکت 305 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎39,700,000ریال
 5. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 450 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 450 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 450 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎58,700,000ریال
 6. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-305 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 305 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎60,200,000ریال
 7. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-305 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 305 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎69,200,000ریال

7 آیتم