محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط

10 آیتم

 1. MOTECK-ID10-24-40-A-G5-457 , مکانیزم خطی 3500 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-A-G5-457 , مکانیزم خطی 3500 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-A-G5-457 جک برقی پیچی ، 3500 نیوتون ، کورس حرکت 457 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎41,500,000ریال
 2. MOTECK-ID10-24-40-A-G5-610 , مکانیزم خطی 3500 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-A-G5-610 , مکانیزم خطی 3500 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-A-G5-610 جک برقی پیچی ، 3500 نیوتون ، کورس حرکت 610 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎43,700,000ریال
 3. MECVEL-ALI2/PP043-0157 , مکانیزم خطی 2452 نیوتون 500 میلیمتر

  MECVEL-ALI2/PP043-0157 , مکانیزم خطی 2452 نیوتون 500 میلیمتر

  MECVEL-ALI2/PP043-0157 جک برقی پیچی ، 2452 نیوتون ، کورس حرکت 500 میلیمتر ، 220/380 ولت سه فاز ، سرعت خطی 5 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎55,000,000ریال
 4. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 450 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 450 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-450-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 450 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎58,700,000ریال
 5. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-457 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 457 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎60,200,000ریال
 6. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-600-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 600 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-600-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 600 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-600-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 600 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎63,200,000ریال
 7. MOTECK-ID10-24-40-B-G5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-ID10-24-40-B-G5-610 جک برقی بال اسکرو ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 610 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎66,200,000ریال
 8. MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-900-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 900 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-900-HS-IP65 , مکانیزم خطی 9000 نیوتون 900 میلیمتر

  MOTECK-ID10S-24-40-G5-B-900-HS-IP65 جک برقی بال اسکرو ، 9000 نیوتون ، کورس حرکت 900 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎67,700,000ریال
 9. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-610 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 610 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎72,200,000ریال
 10. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-457 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 457 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎72,200,000ریال

10 آیتم