محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
سایز گیربکس
نسبت گیربکس
قطر شفت خروجی
قیمت

- گیربکس چینی

آیتم ها 1 از 30 تا 296 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. NMRV0110-30:1-112B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 30:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 112B5
 2. NMRV063-80:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 80:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14
 3. NMRV063-40:1-80B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 40:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B14
 4. NMRV063-20:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 20:1 ورودی 24 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 90B14
 5. NMRV025-7.5:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 7.5:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 6. NMRV075-30:1-80B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 30:1 ورودی 19 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 80B14
 7. NMRV030-50:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 50:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 8. NMRV075-15:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 15:1 ورودی 24 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 90B14
 9. NMRV030-40:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 40:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 10. NMRV075-7.5:1-112B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 7.5:1 ورودی 28 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 112B14
 11. NMRV040-80:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 80:1 ورودی 9 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 56B14
 12. NMRV090-7.5:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 7.5:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14
 13. NMRV040-50:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 50:1 ورودی 11 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 63B14
 14. NMRV090-60:1-90B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 60:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14
 15. NMRV040-25:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 25:1 ورودی 14 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 71B14
 16. NMRV090-10:1-112B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 10:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 112B14
 17. NMRV050-20:1-71B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 50 نسبت 20:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14
 18. NMRV0110-80:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 80:1 ورودی 24 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 90B5
 19. NMRV050-10:1-80B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 50 نسبت 10:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B14
 20. NMRV0110-50:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 110 نسبت 50:1 ورودی 28 خروجی 42 میلیمتر، فلنج 100B5
 21. NMRV063-40:1-71B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 40:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B5
 22. NMRV063-20:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 20:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B5
 23. NMRV063-7.5:1-90B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 63 نسبت 7.5:1 ورودی 24 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 90B5
 24. NMRV075-80:1-71B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 80:1 ورودی 14 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 71B5
 25. NMRV030-7.5:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 7.5:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 26. NMRV075-100:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 100:1 ورودی 19 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 80B5
 27. NMRV030-20:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 20:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 28. NMRV075-7.5:1-100B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 75 نسبت 7.5:1 ورودی 28 خروجی 28 میلیمتر، فلنج 100B5
 29. NMRV040-15:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 40 نسبت 15:1 ورودی 9 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 56B14
 30. NMRV090-60:1-80B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 90 نسبت 60:1 ورودی 19 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 80B5
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 296 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی