محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
نسبت گیربکس
گشتاور مجاز خروجی گیربکس
قطر شفت خروجی
قیمت

- گیربکس حلزونی سهند

آیتم ها 1 از 30 تا 208 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 7.5:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14 کد فنی SAHAND-W090-7.5:1-90B14
 2. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 60:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14 کد فنی SAHAND-W090-60:1-90B14
 3. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 30:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 100B14 کد فنی SAHAND-W090-30:1-100B14
 4. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 30 نسبت 78:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5 کد فنی SAHAND-W030-78:1-56B5
 5. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 40 نسبت 60:1 ورودی 14 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 71B5 کد فنی SAHAND-W040-60:1-71B5
 6. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 30 نسبت 48:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14 کد فنی SAHAND-W030-48:1-63B14
 7. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 63 نسبت 48:1 ورودی 24 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 90B5 کد فنی SAHAND-W063-48:1-90B5
 8. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 40 نسبت 48:1 ورودی 11 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 63B14 کد فنی SAHAND-W040-48:1-63B14
 9. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 40 نسبت 25:1 ورودی 14 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 71B14 کد فنی SAHAND-W040-25:1-71B14
 10. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 50 نسبت 30:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B14 کد فنی SAHAND-W050-30:1-71B14
 11. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 50 نسبت 15:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B14 کد فنی SAHAND-W050-15:1-80B14
 12. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 63 نسبت 15:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B14 کد فنی SAHAND-W063-15:1-80B14
 13. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 63 نسبت 100:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B14 کد فنی SAHAND-W063-100:1-80B14
 14. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 30:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B5 کد فنی SAHAND-W090-30:1-90B5
 15. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 15:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 100B5 کد فنی SAHAND-W090-15:1-100B5
 16. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 25:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 112B5 کد فنی SAHAND-W090-25:1-112B5
 17. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 30 نسبت 25:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5 کد فنی SAHAND-W030-25:1-63B5
 18. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 50 نسبت 48:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B14 کد فنی SAHAND-W050-48:1-80B14
 19. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 40 نسبت 25:1 ورودی 11 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 63B5 کد فنی SAHAND-W040-25:1-63B5
 20. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 60:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 100B14 کد فنی SAHAND-W090-60:1-100B14
 21. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 40 نسبت 10:1 ورودی 14 خروجی 18 میلیمتر، فلنج 71B5 کد فنی SAHAND-W040-10:1-71B5
 22. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 50 نسبت 15:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B5 کد فنی SAHAND-W050-15:1-71B5
 23. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 50 نسبت 100:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B5 کد فنی SAHAND-W050-100:1-71B5
 24. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 63 نسبت 100:1 ورودی 14 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 71B5 کد فنی SAHAND-W063-100:1-71B5
 25. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 63 نسبت 48:1 ورودی 19 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 80B5 کد فنی SAHAND-W063-48:1-80B5
 26. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 63 نسبت 25:1 ورودی 24 خروجی 25 میلیمتر، فلنج 90B5 کد فنی SAHAND-W063-25:1-90B5
 27. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 10:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14 کد فنی SAHAND-W090-10:1-90B14
 28. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 78:1 ورودی 24 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 90B14 کد فنی SAHAND-W090-78:1-90B14
 29. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 90 نسبت 7.5:1 ورودی 28 خروجی 35 میلیمتر، فلنج 112B14 کد فنی SAHAND-W090-7.5:1-112B14
 30. گیربکس حلزونی سهند ، سری کتابی W سایز 30 نسبت 7.5:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14 کد فنی SAHAND-W030-7.5:1-63B14
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 208 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی