محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
سایز گیربکس
نسبت گیربکس
قطر شفت خروجی
فلنج ورودی گیربکس
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

- گیربکس کوچک

آیتم ها 1 از 30 تا 53 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. NMRV025-7.5:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 7.5:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 2. NMRV030-50:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 50:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 3. NMRV030-40:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 40:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 4. NMRV030-7.5:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 7.5:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 5. NMRV030-20:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 20:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 6. NMRV025-15:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 15:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 7. NMRV030-80:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 80:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 8. NMRV030-50:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 50:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 9. NMRV030-15:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 15:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 10. NMRV030-25:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 25:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 11. NMRV025-25:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 25:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 12. NMRV030-7.5:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 7.5:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 13. NMRV030-25:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 25:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 14. NMRV030-30:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 30:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 15. NMRV025-40:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 40:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 16. NMRV030-10:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 10:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 17. NMRV030-40:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 40:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 18. NMRV030-40:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 40:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 19. NMRV025-60:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 60:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 20. NMRV025-10:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 10:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 21. NMRV030-60:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 60:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 22. NMRV030-50:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 50:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 23. NMRV030-10:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 10:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 24. NMRV030-20:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 20:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 25. NMRV025-20:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 20:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 26. NMRV030-7.5:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 7.5:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
 27. NMRV030-20:1-56B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 20:1 ورودی 9 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 56B5
 28. NMRV030-25:1-63B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 25:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B14
 29. NMRV025-30:1-56B14 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 25 نسبت 30:1 ورودی 9 خروجی 11 میلیمتر، فلنج 56B14
 30. NMRV030-10:1-63B5 گیربکس حلزونی چینی سری RV سایز 30 نسبت 10:1 ورودی 11 خروجی 14 میلیمتر، فلنج 63B5
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 53 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی