محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
نوع شفت انکودر
قطر بدنه انکودر
سایز شفت/هالوشفت انکودر
تعداد سیم انکودر
ولتاژ تغذیه انکودر/سنسور
خروجی انکودر/سنسور
جنس بدنه محصول
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

شفت انکودر افزایشی نوری

آیتم ها 1 از 30 تا 224 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. انکودر زاویه نسبی 4096 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4096-ZV3
 2. انکودر زاویه نسبی 200 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-200-ZV3
 3. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-1024-ZV3
 4. انکودر زاویه نسبی 2000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2000-ZV3
 5. انکودر زاویه نسبی 400 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-400-ZV3
 6. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-500-ZV3
 7. انکودر زاویه نسبی 2500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2500-ZV3
 8. ELTRA-ER38F2000S5/28P10X3PR5, انکودر زاویه نسبی 2000 پالس
 9. انکودر زاویه نسبی 600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-600-ZV3
 10. انکودر زاویه نسبی 4000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4000-ZV3
 11. LIKA-I41-P-500BNF26PL2/S143, انکودر زاویه نسبی 500 پالس
 12. انکودر زاویه نسبی 1000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1000-ZV3
 13. انکودر زاویه نسبی 100 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-100-ZV3
 14. انکودر زاویه نسبی 5000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-5000-ZV3
 15. انکودر زاویه نسبی 1800 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1800-ZV3
 16. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-360-ZV3
 17. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-2048-ZV3
 18. KORMAS-ENC-100 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس
 19. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2048-ZV3
 20. ELTRA-EL63G80Z8/24P15X3JR, انکودر زاویه نسبی 80 پالس
 21. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-500-ZV3
 22. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-1024-ZV3
 23. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-3600-ZV3
 24. ELTRA-ER40A150S5/28P6X6PR774, انکودر زاویه نسبی 150 پالس
 25. انکودر زاویه نسبی 720 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-720-ZV3
 26. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1024-ZV3
 27. FENAC-FNC-50-B-8-330V-500-R2, انکودر زاویه نسبی 500 پالس
 28. HANYOUNG-HE50B-8-5-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 5 پالس
 29. HANYOUNG-HE50B-8-192-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 192 پالس
 30. HANYOUNG-HE50B-8-1800-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 1800 پالس
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 224 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی