محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
نوع شفت انکودر
قطر بدنه انکودر
سایز شفت/هالوشفت انکودر
دقت انکودر مطلق
تعداد سیم انکودر
ولتاژ تغذیه انکودر/سنسور
خروجی انکودر/سنسور
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

- برندهای انکودر چرخشی

آیتم ها 1 از 30 تا 427 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. انکودر زاویه نسبی 1800 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1800-ZV3
 2. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-H8-HLD-360-ZV3
 3. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 50 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH12-HLD-1024-ZV3
 4. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 هالوشفت 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-H12-HLD-360-ZV3
 5. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-500-ZV3
 6. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-360-ZV3
 7. SELET-SI.1.40.BS.20.OCP-2-C5R-6, انکودر زاویه نسبی 20 پالس
 8. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H6-HLD-500-ZV3
 9. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH6-HLD-500-ZV3
 10. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-H8-HLD-500-ZV3
 11. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH6-HLD-500-ZV3
 12. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2048-ZV3
 13. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 50 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-H8-HLD-1024-ZV3
 14. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-1024-ZV3
 15. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 هالوشفت 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-H12-HLD-1024-ZV3
 16. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 100 هالوشفت 38 میلیمتر , OPKON-PRID100-H38-HLD-1024-ZV3
 17. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-500-ZV3
 18. SELET-SI.1.40.BZ.150.OCP-2-C5R-6, انکودر زاویه نسبی 150 پالس
 19. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H6-HLD-3600-ZV3
 20. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH6-HLD-3600-ZV3
 21. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-H8-HLD-3600-ZV3
 22. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH6-HLD-3600-ZV3
 23. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-3600-ZV3
 24. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH8-HLD-360-ZV3
 25. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-H6-HLD-360-ZV3
 26. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH8-HLD-360-ZV3
 27. انکودر زاویه ای مطلق خروجی آنالوگ 10 بیت درجه قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-MRV50A-180
 28. انکودر زاویه نسبی 720 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-720-ZV3
 29. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H12-HLD-500-ZV3
 30. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH12-HLD-500-ZV3
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 427 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی