محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

Items 1 to 12 of 23 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. GPG-4ik25gn-c-4gn , موتور ایسی 25 وات 8/3 دور بر دقیقه

  GPG-4ik25gn-c-4gn , موتور ایسی 25 وات 8/3 دور بر دقیقه

  GPG-4ik25gn-c-4gn موتور ایسی گیربکس دار ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 8/3 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. GGM-KGA-460-KA6140AC-025 , موتور ایسی 6/4 وات 2/4 دور بر دقیقه

  GGM-KGA-460-KA6140AC-025 , موتور ایسی 6/4 وات 2/4 دور بر دقیقه

  GGM-KGA-460-KA6140AC-025 موتور ایسی گیربکس دار ، 6/4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 2/4 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎6,500,000ریال
 3. SPG-S6R06GXCE , موتور ایسی 6 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S6R06GXCE , موتور ایسی 6 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S6R06GXCE موتور ایسی معکوس شونده ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible اطلاعات بیشتر
  ‎6,720,000ریال
 4. SPG-S7R15GXCE , موتور ایسی 15 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S7R15GXCE , موتور ایسی 15 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S7R15GXCE موتور ایسی معکوس شونده ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible اطلاعات بیشتر
  ‎7,060,000ریال
 5. SPG-S8R25GXCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GXCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GXCE موتور ایسی معکوس شونده ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible اطلاعات بیشتر
  ‎7,390,000ریال
 6. GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 , موتور ایسی 6/4 وات 29/2 دور بر دقیقه

  GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 , موتور ایسی 6/4 وات 29/2 دور بر دقیقه

  GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 موتور ایسی گیربکس دار ، 6/4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 29/2 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎7,500,000ریال
 7. SPG-S7R15GX-TCE , موتور ایسی 15 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S7R15GX-TCE , موتور ایسی 15 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S7R15GX-TCE موتور ایسی معکوس شونده ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه ترمینال دار , Reversible اطلاعات بیشتر
  ‎8,060,000ریال
 8. SPG-S8R25GX-TCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GX-TCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GX-TCE موتور ایسی معکوس شونده ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه ترمینال دار اطلاعات بیشتر
  ‎8,740,000ریال
 9. SPG-S9R40GXHCE , موتور ایسی 40 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R40GXHCE , موتور ایسی 40 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R40GXHCE موتور ایسی معکوس شونده ، 40 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible اطلاعات بیشتر
  ‎10,080,000ریال
 10. SPG-S9R60GBH , موتور ایسی 60 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R60GBH , موتور ایسی 60 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R60GBH موتور ایسی معکوس شونده ، 60 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible , دارای فن اطلاعات بیشتر
  ‎10,750,000ریال
 11. SPG-S9R40GXH-TCE , موتور ایسی 40 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R40GXH-TCE , موتور ایسی 40 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R40GXH-TCE موتور ایسی معکوس شونده ، 40 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه ترمینال دار , Reversible اطلاعات بیشتر
  ‎11,420,000ریال
 12. SPG-S9R60GXHCE , موتور ایسی 60 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R60GXHCE , موتور ایسی 60 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S9R60GXHCE موتور ایسی معکوس شونده ، 60 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible , دارای فن اطلاعات بیشتر
  ‎12,100,000ریال

Items 1 to 12 of 23 آیتم

 1. 1
 2. 2