محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال1300000
  ریال42650000
دور خروجی RPM
 1. 1RPM
  1613RPM
ولتاژ V
 1. 12
  90
گشتاور نامی kg-cm
 1. 0
  345
توان نامی Watt
 1. 6
  300
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (50)
 2. ترمزدار (48)
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (2039)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (2039)
نوع اتصال
 1. فلنج (2039)
نوع شفت
 1. شفت (2039)

Items 1 to 12 of 2039 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. NOSTOP-37GB540-15213-23.3 , موتور دیسی 24 ولت 150 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-23.3 , موتور دیسی 24 ولت 150 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-23.3 مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 150 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,300,000ریال
 2. NOSTOP-37GB540-15213-110 , موتور دیسی 24 ولت 30 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-110 , موتور دیسی 24 ولت 30 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-110 مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 30 دور بر دقیقه ، 12 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,350,000ریال
 3. ZHENG-ZGA25RP-12V-600RPM , موتور دیسی 12 ولت 600 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-600RPM , موتور دیسی 12 ولت 600 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-600RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 600 دور بر دقیقه ، 0/3 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 4. ZHENG-ZGA25RP-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-5RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 5 دور بر دقیقه ، 5 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 5. ZHENG-ZGA25RP-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-50RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 50 دور بر دقیقه ، 0/9 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 6. ZHENG-ZGA25RP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 5/5 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 7. ZHENG-ZGA25RP-12V-100RPM , موتور دیسی 12 ولت 100 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-100RPM , موتور دیسی 12 ولت 100 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-100RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 100 دور بر دقیقه ، 0/7 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 8. ZHENG-ZGA28RO-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-50RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 50 دور بر دقیقه ، 0/9 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,755,000ریال
 9. ZHENG-ZGA28RO-12V-200RPM , موتور دیسی 12 ولت 200 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-200RPM , موتور دیسی 12 ولت 200 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-200RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 200 دور بر دقیقه ، 0/7 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,755,000ریال
 10. ZHENG-ZGA28RO-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 8 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,755,000ریال
 11. ZHENG-ZGA28RO-12V-100RPM , موتور دیسی 12 ولت 100 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-100RPM , موتور دیسی 12 ولت 100 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-100RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 100 دور بر دقیقه ، 2/5 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,755,000ریال
 12. GGM-KGC-50-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 21/4 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-50-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 21/4 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-50-KD3448S1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 21/4 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,000,000ریال

Items 1 to 12 of 2039 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5