محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال7300000
  ریال14700000
دور خروجی RPM
 1. 13RPM
  590RPM
گشتاور نامی kg-cm
 1. 7
  100
توان نامی Watt
 1. 40
  140
ملحقات موتور
 1. انکودردار (1)
نوع گیربکس موتور
 1. خورشیدی (10)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (10)
نوع اتصال
 1. فلنج (10)
نوع شفت
 1. شفت (10)
نوع شفت پشت
 1. شفت (1)
کارخانه سازنده
 1. KORMAS , کرماس (10)

10 آیتم

 1. KORMAS-67114566 , موتور دیسی 24 ولت 250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114566 , موتور دیسی 24 ولت 250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114566 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 250 دور بر دقیقه ، 40 کیلوگرم-سانتیمتر انکودردار بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎8,500,000ریال

  قیمت ویژه ‎7,300,000ریال

 2. KORMAS-67118001 , موتور دیسی 24 ولت 260 دور بر دقیقه

  KORMAS-67118001 , موتور دیسی 24 ولت 260 دور بر دقیقه

  KORMAS-67118001 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 260 دور بر دقیقه ، 25 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 3. KORMAS-67116005 , موتور دیسی 24 ولت 48 دور بر دقیقه

  KORMAS-67116005 , موتور دیسی 24 ولت 48 دور بر دقیقه

  KORMAS-67116005 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 48 دور بر دقیقه ، 100 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 4. KORMAS-67116013 , موتور دیسی 24 ولت 73 دور بر دقیقه

  KORMAS-67116013 , موتور دیسی 24 ولت 73 دور بر دقیقه

  KORMAS-67116013 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 73 دور بر دقیقه ، 50 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 5. KORMAS-67116003 , موتور دیسی 24 ولت 370 دور بر دقیقه

  KORMAS-67116003 , موتور دیسی 24 ولت 370 دور بر دقیقه

  KORMAS-67116003 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 370 دور بر دقیقه ، 15 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 6. KORMAS-67117007 , موتور دیسی 24 ولت 13 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117007 , موتور دیسی 24 ولت 13 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117007 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 13 دور بر دقیقه ، 60 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 7. KORMAS-67117006 , موتور دیسی 24 ولت 24 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117006 , موتور دیسی 24 ولت 24 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117006 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 24 دور بر دقیقه ، 30 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 8. KORMAS-67117005 , موتور دیسی 24 ولت 80 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117005 , موتور دیسی 24 ولت 80 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117005 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 80 دور بر دقیقه ، 22 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 9. KORMAS-67117004 , موتور دیسی 24 ولت 105 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117004 , موتور دیسی 24 ولت 105 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117004 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 105 دور بر دقیقه ، 15 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال
 10. KORMAS-67117003 , موتور دیسی 24 ولت 590 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117003 , موتور دیسی 24 ولت 590 دور بر دقیقه

  KORMAS-67117003 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 590 دور بر دقیقه ، 7 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎14,700,000ریال

10 آیتم