محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال7200000
  ریال10200000
دبی فن Liter/hr
 1. 2380
  2850
نوع هوادهی
 1. دمنده (6)
 2. مکنده (8)
کارخانه سازنده
 1. KORMAS , کرماس (14)

آیتم ها 1 از 12 تا 14 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. KORMAS-74315027 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315027 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315027 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 295 میلیمتر، 2460مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 2. KORMAS-74315028 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315028 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315028 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 295 میلیمتر، 2460مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 3. KORMAS-74315025 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315025 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315025 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 295 میلیمتر، 2500مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 4. KORMAS-74315026 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315026 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315026 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 295 میلیمتر، 2500مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 5. KORMAS-74316005 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74316005 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74316005 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 330 میلیمتر، 2700مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 6. KORMAS-74316004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316004 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 330 میلیمتر، 2700مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 7. KORMAS-74316007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74316007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74316007 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 330 میلیمتر، 2700مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 8. KORMAS-74316006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316006 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 330 میلیمتر، 2700مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 9. KORMAS-74315040 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315040 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315040 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 336 میلیمتر، 2380مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 10. KORMAS-74315035 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315035 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315035 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 336 میلیمتر، 2380مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 11. KORMAS-74315021 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315021 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315021 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 386 میلیمتر، 2850مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎10,200,000ریال
 12. KORMAS-74315022 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315022 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315022 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 386 میلیمتر، 2850مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎10,200,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 14 آیتم

 1. 1
 2. 2