محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال6900000
  ریال10200000
دبی فن Liter/hr
 1. 720
  2300
نوع هوادهی
 1. دمنده (12)
 2. مکنده (22)
کارخانه سازنده
 1. KORMAS , کرماس (34)

آیتم ها 1 از 12 تا 34 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 2. KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 3. KORMAS-74315053 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315053 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315053 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 308 میلیمتر، 1650مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 4. KORMAS-74315054 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315054 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315054 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 308 میلیمتر، 1650مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 5. KORMAS-74315000 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315000 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315000 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 6. KORMAS-74315001 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315001 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315001 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 7. KORMAS-74315002 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315002 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315002 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 8. KORMAS-74315003 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315003 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315003 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 9. KORMAS-74315004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315004 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 10. KORMAS-74315005 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315005 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315005 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 11. KORMAS-74315006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315006 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 12. KORMAS-74315007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315007 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 34 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3