محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
ولتاژ کاری
دور فن
قیمت

هواکش سقفی دمنده

15 آیتم

 1. DAMANDEH-REB-20/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 20 سانتیمتر
 2. DAMANDEH-REB-40/14Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر
 3. DAMANDEH-REB-22/4V2S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 22 سانتیمتر
 4. DAMANDEH-REB-40/14Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر
 5. DAMANDEH-REB-25/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر
 6. DAMANDEH-REB-50/18Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر
 7. DAMANDEH-REB-30/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر
 8. DAMANDEH-REB-30/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر
 9. DAMANDEH-REB-20/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 20 سانتیمتر
 10. DAMANDEH-REB-40/14Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر
 11. DAMANDEH-REB-25/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر
 12. DAMANDEH-REB-50/18Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر
 13. DAMANDEH-REB-25/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر
 14. DAMANDEH-REB-50/18Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر
 15. DAMANDEH-REB-30/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

15 آیتم

فیلتر

مرتب سازی