محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
ولتاژ کاری
دور فن
قیمت

فن سانتریفوژ دمنده

28 آیتم

 1. DAMANDEH-BEB-19/4V2S , رادیکال بک وارد طرح آلمان سایز 19 سانتیمتر
 2. DAMANDEH-BEB-25/10L2S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 25*10 سانتیمتر
 3. DAMANDEH-BEB-50/18Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر
 4. DAMANDEH-BEF-38/30M8T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر
 5. DAMANDEH-BEF-20/20E4S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 20*20 سانتیمتر
 6. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-BEB-25/10L4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 25*10 سانتیمتر
 7. DAMANDEH-BEB-50/18Z6T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر
 8. DAMANDEH-BEF-38/38M6T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر
 9. DAMANDEH-BEF-20/20E6S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 20*20 سانتیمتر
 10. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-BEB-40/14Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر
 11. DAMANDEH-BEF-25/25F4S1 , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 25*25 سانتیمتر
 12. DAMANDEH-BEB-40/14Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر
 13. DAMANDEH-BEF-30/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 30*30 سانتیمتر
 14. DAMANDEH-BEB-20/10L4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 20*10 سانتیمتر
 15. DAMANDEH-BEB-50/18Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر
 16. DAMANDEH-BEF-38/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر
 17. DAMANDEH-BEB-22/4V2S , رادیکال بک وارد طرح آلمان سایز 22 سانتیمتر
 18. DAMANDEH-BEB-25/10L4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 25*10 سانتیمتر
 19. DAMANDEH-BEB-50/18Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر
 20. DAMANDEH-BEF-38/38M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر
 21. DAMANDEH-BEF-20/20E4T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 20*20 سانتیمتر
 22. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-BEB-30/10L4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 30*10 سانتیمتر
 23. DAMANDEH-BEF-25/20F4S1 , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 25*20 سانتیمتر
 24. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-BEB-40/14Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر
 25. DAMANDEH-BEF-25/30M6S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 25*30 سانتیمتر
 26. DAMANDEH-BEB-20/10L2S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 20*10 سانتیمتر
 27. DAMANDEH-BEB-40/14Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر
 28. DAMANDEH-BEF-30/30M8T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 30*30 سانتیمتر
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

28 آیتم

فیلتر

مرتب سازی