محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
قطر ورودی پمپ
قطر خروجی پمپ
قیمت

پمپ آب چینی

آیتم ها 1 از 30 تا 275 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. STREAM-QJD2-40/7-0.55, پمپ 4 متر مکعب بر ساعت 0.75 اسب استریم تکفاز
 2. STREAM-SMS2-13, پمپ 3.5 متر مکعب بر ساعت اسب استریم تکفاز
 3. STREAM-SWQDS7-7-0.55A, پمپ 25 متر مکعب بر ساعت 0.75 اسب استریم تک فاز
 4. STREAM-4SD10/12(B), پمپ 14.4 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم سه فاز
 5. STREAM-SMH9-70, پمپ 9.6 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم تکفاز
 6. STREAM-SWQAS25-10-2.2CB, پمپ 36 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم سه فاز
 7. STREAM-SWQ15-30-3, پمپ 34 متر مکعب بر ساعت 4 اسب استریم سه فاز
 8. STREAM-6SR30/6, پمپ 40 متر مکعب بر ساعت 7.5 اسب استریم
 9. STREAM-4SDM4/10(B), پمپ 6 متر مکعب بر ساعت 1 اسب استریم تکفاز
 10. STREAM-SWQ100-10-7.5, پمپ 108 متر مکعب بر ساعت 10 اسب استریم سه فاز
 11. STREAM-SJSW15M, پمپ 65 لیتر بر دقیقه 1 اسب استریم
 12. STREAM-QXN40-60/2-13(2"), پمپ 40 متر مکعب بر ساعت 18 اسب استریم
 13. STREAM-4SDM10/6(B), پمپ 14.4 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم تکفاز
 14. STREAM-SMS20-17, پمپ 28 متر مکعب بر ساعت 25 اسب استریم سه فاز
 15. STREAM-SJGP10001INOX, پمپ 3.5 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم
 16. STREAM-SMS65-7, پمپ 80 متر مکعب بر ساعت 60 اسب استریم سه فاز
 17. STREAM-4SDM10/8(B), پمپ 14.4 متر مکعب بر ساعت 2 اسب استریم تکفاز
 18. STREAM-SCM2-55-3PH, پمپ 8.4 متر مکعب بر ساعت 2 اسب استریم سه فاز
 19. STREAM-SWQ25-7-1.5, پمپ 36 متر مکعب بر ساعت 2 اسب استریم سه فاز
 20. STREAM-S2DK-30-T(3HP)~3, پمپ 36 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم سه فاز
 21. STREAM-SMS9-70, پمپ 9.6 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم تکفاز
 22. STREAM-6SR18/5, پمپ 27 متر مکعب بر ساعت 4 اسب استریم
 23. STREAM-SMS4-22, پمپ 6 متر مکعب بر ساعت 5.5 اسب استریم سه فاز
 24. STREAM-6SR18/10, پمپ 27 متر مکعب بر ساعت 10 اسب استریم
 25. STREAM-6SR18/15, پمپ 27 متر مکعب بر ساعت 15 اسب استریم
 26. STREAM-SWQ250-11-15, پمپ 400 متر مکعب بر ساعت 20 اسب استریم سه فاز
 27. STREAM-SCM6, پمپ 5.4 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم تکفاز
 28. STREAM-6SR60/10, پمپ 72 متر مکعب بر ساعت 35 اسب استریم
 29. STREAM-QJD3-30/4-0.55, پمپ 6 متر مکعب بر ساعت 0.75 اسب استریم تکفاز
 30. STREAM-SMS2-13-3PH, پمپ 3.5 متر مکعب بر ساعت 2 اسب استریم سه فاز
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 275 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی