محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
دور خروجی RPM
توان نامی Watt
دسته

آیتم ها 1 از 12 تا 223 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. DAMANDEH-VPH-8S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 8 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-8S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 8 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-8S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 8 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎303,000ریال
 2. DAMANDEH-VPH-10S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 10 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-10S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 10 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-10S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 10 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎316,000ریال
 3. DAMANDEH-VPH-12S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 12 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-12S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 12 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-12S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 12 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎347,000ریال
 4. DAMANDEH-VPH-15S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-15S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPH-15S2S , هواکش خانگی لوله ای مدل تربو سایز 15 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎375,000ریال
 5. DAMANDEH-VMA-10S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 10 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-10S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 10 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-10S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 10 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎409,000ریال
 6. DAMANDEH-VMA-12S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 12 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-12S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 12 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-12S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 12 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎420,000ریال
 7. DAMANDEH-VMA-15S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-15S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-15S2S , هواکش خانگی فلزی سایز 15 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎472,000ریال
 8. DAMANDEH-VPL-20S2S , هواکش خانگی لوله ای قدیم مدل تربو سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPL-20S2S , هواکش خانگی لوله ای قدیم مدل تربو سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VPL-20S2S , هواکش خانگی لوله ای قدیم مدل تربو سایز 20 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎534,000ریال
 9. DAMANDEH-VSL-15S2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-15S2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-15S2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 15 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎600,000ریال
 10. DAMANDEH-VAL-15H2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-15H2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-15H2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 15 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎700,000ریال
 11. DAMANDEH-VSL-20S2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-20S2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-20S2S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 20 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎763,000ریال
 12. DAMANDEH-VMA-20C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-20C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-20C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 20 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید
  ‎890,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 223 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی