محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

پمپ پنتاکس

محصولات 1 تا 30 از 279 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. PENTAX-DTRT-750 , پمپ لجن کش 7.5 اسب پنتاکس
 2. PENTAX-DCT-1000 , پمپ لجن کش 10 اسب پنتاکس
 3. PENTAX-DCT-750 , پمپ لجن کش 7.5 اسب پنتاکس
 4. PENTAX-DMT-1000 , پمپ لجن کش 10 اسب پنتاکس
 5. PENTAX-CBT-1500 , پمپ دو پروانه سه فاز 15 اسب پنتاکس
 6. PENTAX-DTRT-550 , پمپ لجن کش 5.5 اسب پنتاکس
 7. PENTAX-DTRT-400 , پمپ لجن کش 4 اسب پنتاکس
 8. PENTAX-CBT-1250 , پمپ دو پروانه سه فاز 12.5 اسب پنتاکس
 9. PENTAX-DCT-560 , پمپ لجن کش 5.5 اسب پنتاکس
 10. PENTAX-IPFC309 , سیستم دور ثابت و دور متغیر 4 اسب پنتاکس
 11. PENTAX-DCT-410 , پمپ لجن کش 4 اسب پنتاکس
 12. PENTAX-CBT-1000 , پمپ دو پروانه سه فاز 10 اسب پنتاکس
 13. PENTAX-DMT-560 , پمپ لجن کش 5.5 اسب پنتاکس
 14. PENTAX-CBT-800 , پمپ دو پروانه سه فاز 7.5 اسب پنتاکس
 15. PENTAX-IPFC114 , سیستم دور ثابت و دور متغیر 4 اسب پنتاکس
 16. PENTAX-DTRT-300 , پمپ لجن کش 3 اسب پنتاکس
 17. PENTAX-DTRT-200 , پمپ لجن کش 2 اسب پنتاکس
 18. PENTAX-DMT-310 , پمپ لجن کش 3 اسب پنتاکس
 19. PENTAX-DMT-210 , پمپ لجن کش 2 اسب پنتاکس
 20. PENTAX-CBT-751/01 , پمپ دو پروانه (برنجی) سه فاز 7.5 اسب پنتاکس
 21. PENTAX-FCP111 , سیستم دور ثابت و دور متغیر 2 اسب پنتاکس
 22. PENTAX-DCT-310 , پمپ لجن کش 3 اسب پنتاکس
 23. PENTAX-DCT-210 , پمپ لجن کش 2 اسب پنتاکس
 24. PENTAX-CBT-751/00 , پمپ دو پروانه سه فاز 7.5 اسب پنتاکس
 25. PENTAX-CB-400/01 , پمپ دو پروانه (برنجی) تکفاز 4 اسب پنتاکس
 26. PENTAX-CBT-600/01 , پمپ دو پروانه (برنجی) سه فاز 5.5 اسب پنتاکس
 27. PENTAX-CHT550 , پمپ پنج و هیم اسب ارتفاع بالا سه فازچ 5.5 اسب پنتاکس
 28. PENTAX-FCP109 , سیستم دور ثابت و دور متغیر 1.5 اسب پنتاکس
 29. PENTAX-CBT-400/01 , پمپ دو پروانه (برنجی) سه فاز 4 اسب پنتاکس
 30. PENTAX-5PES3/8G , پمپ شناور استاینلس استیل سری 5PES 1.5 اسب پنتاکس
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 279 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی