محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قطر ورودی پمپ
قطر خروجی پمپ
قیمت

پمپ آب استریم

آیتم ها 1 از 30 تا 258 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. STREAM-SWQ15-30-3, پمپ 34 متر مکعب بر ساعت 4 اسب استریم سه فاز
 2. STREAM-6SR30/6, پمپ 40 متر مکعب بر ساعت 7.5 اسب استریم
 3. STREAM-4SDM4/10(B), پمپ 6 متر مکعب بر ساعت 1 اسب استریم تکفاز
 4. STREAM-SWQ100-10-7.5, پمپ 108 متر مکعب بر ساعت 10 اسب استریم سه فاز
 5. STREAM-SJSW15M, پمپ 65 لیتر بر دقیقه 1 اسب استریم
 6. STREAM-QXN40-60/2-13(2"), پمپ 40 متر مکعب بر ساعت 18 اسب استریم
 7. STREAM-4SDM10/6(B), پمپ 14.4 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم تکفاز
 8. STREAM-SMS20-17, پمپ 28 متر مکعب بر ساعت 25 اسب استریم سه فاز
 9. STREAM-SJGP10001INOX, پمپ 3.5 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم
 10. STREAM-SMS65-7, پمپ 80 متر مکعب بر ساعت 60 اسب استریم سه فاز
 11. STREAM-4SDM10/8(B), پمپ 14.4 متر مکعب بر ساعت 2 اسب استریم تکفاز
 12. STREAM-QJD2-40/7-0.55, پمپ 4 متر مکعب بر ساعت 0.75 اسب استریم تکفاز
 13. STREAM-SMS2-13, پمپ 3.5 متر مکعب بر ساعت اسب استریم تکفاز
 14. STREAM-SWQDS7-7-0.55A, پمپ 25 متر مکعب بر ساعت 0.75 اسب استریم تک فاز
 15. STREAM-4SD10/12(B), پمپ 14.4 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم سه فاز
 16. STREAM-SMH9-70, پمپ 9.6 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم تکفاز
 17. STREAM-SWQAS25-10-2.2CB, پمپ 36 متر مکعب بر ساعت 3 اسب استریم سه فاز
 18. STREAM-6SR18/5, پمپ 27 متر مکعب بر ساعت 4 اسب استریم
 19. STREAM-SMS4-22, پمپ 6 متر مکعب بر ساعت 5.5 اسب استریم سه فاز
 20. STREAM-6SR18/10, پمپ 27 متر مکعب بر ساعت 10 اسب استریم
 21. STREAM-SCP100, پمپ 100 لیتر بر دقیقه 1 اسب استریم
 22. STREAM-6SR18/15, پمپ 27 متر مکعب بر ساعت 15 اسب استریم
 23. STREAM-SQD3-24-0.75, پمپ 9 متر مکعب بر ساعت 1 اسب استریم تک فاز
 24. STREAM-SWQ250-11-15, پمپ 400 متر مکعب بر ساعت 20 اسب استریم سه فاز
 25. STREAM-SCM6, پمپ 5.4 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم تکفاز
 26. STREAM-6SR60/10, پمپ 72 متر مکعب بر ساعت 35 اسب استریم
 27. STREAM-SQD6-25-1.1, پمپ 16 متر مکعب بر ساعت 1.5 اسب استریم تک فاز
 28. STREAM-SQ40054, پمپ 125 لیتر بر دقیقه اسب استریم
 29. STREAM-SCM2-55-3PH, پمپ 8.4 متر مکعب بر ساعت 2 اسب استریم سه فاز
 30. STREAM-SQ55054, پمپ 142 لیتر بر دقیقه اسب استریم
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 258 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی