محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
خروجی انکودر
قیمت

شفت انکودر افزایشی نوری

محصولات 1 تا 30 از 220 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-2048-ZV3
 2. انکودر زاویه نسبی 4096 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4096-ZV3
 3. انکودر زاویه نسبی 5000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-5000-ZV3
 4. انکودر زاویه نسبی 4000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4000-ZV3
 5. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-3600-ZV3
 6. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2048-ZV3
 7. انکودر زاویه نسبی 1800 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1800-ZV3
 8. انکودر زاویه نسبی 2500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2500-ZV3
 9. انکودر زاویه نسبی 2000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2000-ZV3
 10. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-1024-ZV3
 11. انکودر زاویه نسبی 720 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-720-ZV3
 12. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-500-ZV3
 13. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-360-ZV3
 14. انکودر زاویه نسبی 100 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-100-ZV3
 15. انکودر زاویه نسبی 1000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1000-ZV3
 16. انکودر زاویه نسبی 600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-600-ZV3
 17. انکودر زاویه نسبی 400 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-400-ZV3
 18. انکودر زاویه نسبی 200 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-200-ZV3
 19. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1024-ZV3
 20. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-1024-ZV3
 21. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-500-ZV3
 22. HANYOUNG-HE50B-8-5-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 5 پالس
 23. HANYOUNG-HE50B-8-192-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 192 پالس
 24. HANYOUNG-HE50B-8-1800-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 1800 پالس
 25. HANYOUNG-HE50B-8-500-3-T-24, انکودر زاویه نسبی 500 پالس
 26. HANYOUNG-HE50B-8-40-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 40 پالس
 27. HANYOUNG-HE50B-8-400-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 400 پالس
 28. HANYOUNG-HE50B-8-1-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 1 پالس
 29. HANYOUNG-HE50B-8-125-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 125 پالس
 30. HANYOUNG-HE50B-8-1200-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 1200 پالس
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 220 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی