محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
نوع شفت انکودر
خروجی انکودر
قیمت

شفت انکودر افزایشی نوری

محصولات 1 تا 30 از 219 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-2048-ZV3
 2. انکودر زاویه نسبی 5000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-5000-ZV3
 3. انکودر زاویه نسبی 4000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4000-ZV3
 4. انکودر زاویه نسبی 4096 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4096-ZV3
 5. انکودر زاویه نسبی 2500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2500-ZV3
 6. انکودر زاویه نسبی 2000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2000-ZV3
 7. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-3600-ZV3
 8. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2048-ZV3
 9. انکودر زاویه نسبی 1800 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1800-ZV3
 10. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-1024-ZV3
 11. HANYOUNG-HE50B-8-10-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 10 پالس
 12. HANYOUNG-HE50B-8-200-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 200 پالس
 13. HANYOUNG-HE50B-8-2000-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 2000 پالس
 14. HANYOUNG-HE50B-8-360-3-T-24, انکودر زاویه نسبی 360 پالس
 15. HANYOUNG-HE50B-8-45-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 45 پالس
 16. HANYOUNG-HE50B-8-500-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 500 پالس
 17. HANYOUNG-HE50B-8-2-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 2 پالس
 18. HANYOUNG-HE50B-8-150-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 150 پالس
 19. HANYOUNG-HE50B-8-1500-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 1500 پالس
 20. HANYOUNG-HE50B-8-600-3-T-24, انکودر زاویه نسبی 600 پالس
 21. HANYOUNG-HE50B-8-30-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 30 پالس
 22. HANYOUNG-HE50B-8-360-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 360 پالس
 23. HANYOUNG-HE50B-8-120-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 120 پالس
 24. HANYOUNG-HE50B-8-1024-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 1024 پالس
 25. HANYOUNG-HE50B-8-20-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 20 پالس
 26. HANYOUNG-HE50B-8-256-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 256 پالس
 27. HANYOUNG-HE50B-8-1000-3-T-24, انکودر زاویه نسبی 1000 پالس
 28. HANYOUNG-HE50B-8-75-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 75 پالس
 29. HANYOUNG-HE50B-8-800-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 800 پالس
 30. HANYOUNG-HE50B-8-12-6-L-5, انکودر زاویه نسبی 12 پالس
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 219 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی