محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
دسته
 1. انکودر اتونیکس autonics (278)
 2. انکودر اپکن opkon (80)
 3. انکودر فناک fenac (14)
 4. انکودر چرخشی هانیانگ (47)
تغذیه انکودر
نوع شفت انکودر
سایز شفت/هالوشفت انکودر
دقت انکودر مطلق
تعداد سیم انکودر
خروجی انکودر
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

برندهای انکودر چرخشی

محصولات 1 تا 30 از 419 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 100 هالوشفت 38 میلیمتر , OPKON-PRID100-H38-HLD-1024-ZV3
 2. OPKON-PRID-58SH8-HLD-1024ZV3 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس
 3. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-H6-HLD-3600-ZV3
 4. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH8-HLD-3600-ZV3
 5. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH12-HLD-3600-ZV3
 6. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 هالوشفت 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-H12-HLD-3600-ZV3
 7. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 هالوشفت 10 میلیمتر , OPKON-PRID58-H10-HLD-3600-ZV3
 8. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH8-HLD-1024-ZV3
 9. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-H8-HLD-3600-ZV3
 10. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH6-HLD-3600-ZV3
 11. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-2048-ZV3
 12. انکودر زاویه نسبی 5000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-5000-ZV3
 13. انکودر زاویه نسبی 4000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4000-ZV3
 14. انکودر زاویه نسبی 4096 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4096-ZV3
 15. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH8-HLD-3600-ZV3
 16. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-H8-HLD-3600-ZV3
 17. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH12-HLD-3600-ZV3
 18. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H12-HLD-3600-ZV3
 19. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH6-HLD-3600-ZV3
 20. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H6-HLD-3600-ZV3
 21. انکودر زاویه نسبی 1800 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1800-ZV3
 22. انکودر زاویه نسبی 2500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2500-ZV3
 23. انکودر زاویه نسبی 2000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2000-ZV3
 24. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-3600-ZV3
 25. انکودر زاویه نسبی 2048 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2048-ZV3
 26. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 هالوشفت 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-H12-HLD-1024-ZV3
 27. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH12-HLD-360-ZV3
 28. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-H8-HLD-500-ZV3
 29. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH6-HLD-500-ZV3
 30. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 هالوشفت 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-H12-HLD-360-ZV3
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 419 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی