محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

سرو موتور دلتا

22 آیتم

 1. DELTA-B2-ECMA-G21309-D22 | سرو موتور 220 ولت 900 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 2. DELTA-A2-ECMA-G21309 | سرو موتور 220 ولت 900 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 3. DELTA-B2-ECMA-G21309-D19 | سرو موتور 220 ولت 900 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 4. DELTA-B2-ECMA-C20401 | سرو موتور 220 ولت 100 وات 3000 دور، فلنج 40 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 5. DELTA-A2-ECMA-E21310 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 6. DELTA-B2-ECMA-C21010-D19 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 7. DELTA-A2-ECMA-L11875 | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 8. DELTA-B2-ECMA-E21315-D24 | سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 9. DELTA-B2-ECMA-C20807 | سرو موتور 220 ولت 750 وات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 10. DELTA-A2-ECMA-L11845 | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 11. DELTA-A2-ECMA-E21315 | سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 12. DELTA-B2-ECMA-C20602 | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 13. DELTA-A2-ECMA-K11320 | سرو موتور 380 ولت 2 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 14. DELTA-B2-ECMA-E21310-D19 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 15. DELTA-B2-ECMA-C21010-D22 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 16. DELTA-B2-ECMA-G21306 | سرو موتور 220 ولت 600 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 17. DELTA-A2-ECMA-C21010 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 18. DELTA-A2-ECMA-L11855 | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 19. DELTA-B2-ECMA-E21315-D22 | سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 20. DELTA-B2-ECMA-C20604 | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 21. DELTA-A2-ECMA-L11830 | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 22. DELTA-B2-ECMA-E21310-D22 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

22 آیتم

فیلتر

مرتب سازی