محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

درایور میکرواستپ

28 محصول

 1. LEADSHINE-DM2282 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 2. AUTONICS-MD5-HF14 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس
 3. LEADSHINE-ES-D808 درایور استپ موتور انکودر دار دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 4. AUTONICS-MD5-HD14 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس
 5. LEADSHINE-ES-D508 درایور استپ موتور انکودردار سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 6. LEADSHINE-3DM683 درایور استپ موتور سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 7. PRIMOPAL-PSR8060AC درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 6 آمپر پریموپال
 8. PRIMOPAL-PSR8072 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر پریموپال
 9. LEADSHINE-DMA860H درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر لیدشاین
 10. LEADSHINE-DM870 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر لیدشاین
 11. LEADSHINE-DM556 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 6 آمپر لیدشاین
 12. LEADSHINE-3ND583 درایور استپ موتور سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 13. VEXTA-UD2115 درایور استپ موتور دو فاز، 6 سیم، جریان 3 آمپر VEXTA
 14. PRIMOPAL-PSR5042 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر پریموپال
 15. LEADSHINE-DM542E درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین
 16. LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین
 17. LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین
 18. EAC-MVD62 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر EAC
 19. H2M-MSD02 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 2 آمپر H2M
 20. LEADSHINE-M880A درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 21. LEADSHINE-DM422 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان آمپر لیدشاین
 22. AUTONICS-MD5-HD14-2X درایو استپ موتور پنج فاز، دو محور، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس
 23. AUTONICS-MD5-HF14-AO درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس
 24. LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 1.5 آمپر لیدشاین
 25. AUTONICS-MD5-HD14-3X درایو استپ موتور پنج فاز، سه محور، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس
 26. LEADSHINE-DM880A درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین
 27. LEADSHINE-MA860H درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر لیدشاین
 28. AUTONICS-MD5-HF28 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 2.8 آمپر اتونیکس
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

28 محصول

فیلتر

مرتب سازی