محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال27800000
فیلتر محصولات فروشی
 1. فروشی (2)
نحوه نصب جعبه
 1. پیچ به سطح (5)
گشتاور kg-cm
 1. 2
  280
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (2)
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (1)
نوع شفت
 1. شفت (54)
نوع شفت پشت
 1. شفت (5)
اشتراک در خبرخوان

استپ موتور

Items 1 to 12 of 79 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. AUTONICS-MD5-ND14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/5 آمپر

  AUTONICS-MD5-ND14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/5 آمپر

  AUTONICS-MD5-ND14 درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/5 آمپر ، از 20 تا 35 ولت دیسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-A21K-M596 , استپ موتور 21 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A21K-M596 , استپ موتور 21 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A21K-M596 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 21 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-MD5-HF14-AO , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HF14-AO , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HF14-AO درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، از 100 تا 220 ولت ایسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-A35K-M566-G5 , استپ موتور 35 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A35K-M566-G5 , استپ موتور 35 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A35K-M566-G5 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 35 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/144 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. LEADSHINE-DM870 , درایور استپ موتور دو فاز 7 آمپر

  LEADSHINE-DM870 , درایور استپ موتور دو فاز 7 آمپر

  LEADSHINE-DM870 درایور استپ موتور دو فاز ، 7 آمپر ، از 24 تا 72 ولت دیسی (نرمال 48 ولت) Pulse/Direction;CW/CCW اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. PRIMOPAL-PHB42S34-402 , استپ موتور 2/8 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  PRIMOPAL-PHB42S34-402 , استپ موتور 2/8 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  PRIMOPAL-PHB42S34-402 استپ موتور دو فاز سایز 42 ، فلنج ، گشتاور 2/8 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 1/8 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-MD5-HD14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14 درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، از 20 تا 35 ولت دیسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-A16K-M569 , استپ موتور 16/6 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A16K-M569 , استپ موتور 16/6 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A16K-M569 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 16/6 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. LEADSHINE-42CM06 , استپ موتور 6 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  LEADSHINE-42CM06 , استپ موتور 6 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  LEADSHINE-42CM06 استپ موتور دو فاز سایز 42 ، فلنج ، گشتاور 6 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 1/8 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. AUTONICS-A140K-M599-G5 , استپ موتور 140 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A140K-M599-G5 , استپ موتور 140 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A140K-M599-G5 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 140 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/144 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 11. AUTONICS-MD5-HD14-2X , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14-2X , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14-2X درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، از 20 تا 35 ولت دیسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 12. DYNASYN-2SHG-043A-46S , استپ موتور 4 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  DYNASYN-2SHG-043A-46S , استپ موتور 4 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  DYNASYN-2SHG-043A-46S استپ موتور دو فاز سایز 57 ، فلنج ، گشتاور 4 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 1/8 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

Items 1 to 12 of 79 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5