محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
سایز فلنج استپ موتور
ملحقات استپ موتور
قطر شفت
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

استپ موتور انکودردار

محصولات 1 تا 30 از 39 محصول

 1. 1
 2. 2

 1. FASTECH-EZI-SERVO-ST-20L-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.25 کیلوگرم-سانتی متر
 2. FASTECH-EZI-SERVO-ST-20M-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.16 کیلوگرم-سانتی متر
 3. FASTECH-S-SERVOII-ST-20L-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.37 کیلوگرم-سانتی متر
 4. FASTECH-S-SERVOII-ST-20M-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.18 کیلوگرم-سانتی متر
 5. FASTECH-EZI-SERVO-ST-60M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 12.8 کیلوگرم-سانتی متر
 6. FASTECH-S-SERVOII-ST-56S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 5.39 کیلوگرم-سانتی متر
 7. LEADSHINE-ES-MH23480 , استپ موتور انکودردار لیدشاین 80 کیلوگرم-سانتیمتر، دوفاز، 4 سیمه
 8. FASTECH-S-SERVOII-ST-28S-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.69 کیلوگرم-سانتی متر
 9. FASTECH-EZI-SERVO-ST-28L-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 1.2 کیلوگرم-سانتی متر
 10. FASTECH-EZI-SERVO-ST-56L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 15 کیلوگرم-سانتی متر
 11. FASTECH-S-SERVOII-ST-42L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 4.31 کیلوگرم-سانتی متر
 12. FASTECH-S-SERVOII-ST-60L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 24 کیلوگرم-سانتی متر
 13. FASTECH-EZI-SERVO-ST-28S-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.69 کیلوگرم-سانتی متر
 14. FASTECH-EZI-SERVO-ST-56S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 6.4 کیلوگرم-سانتی متر
 15. FASTECH-S-SERVOII-ST-42S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 2.16 کیلوگرم-سانتی متر
 16. FASTECH-EZI-SERVO-ST-86L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 85 کیلوگرم-سانتی متر
 17. FASTECH-S-SERVOII-ST-60S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 8.8 کیلوگرم-سانتی متر
 18. FASTECH-S-SERVOII-ST-35M-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.78 کیلوگرم-سانتی متر
 19. FASTECH-EZI-SERVO-ST-42L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 5 کیلوگرم-سانتی متر
 20. FASTECH-EZI-SERVO-ST-60L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 24 کیلوگرم-سانتی متر
 21. FASTECH-S-SERVOII-ST-56M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 10 کیلوگرم-سانتی متر
 22. LEADSHINE-ES-M23440 , استپ موتور انکودردار لیدشاین 40 کیلوگرم-سانتیمتر، دوفاز، 4 سیمه
 23. FASTECH-S-SERVOII-ST-28M-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.98 کیلوگرم-سانتی متر
 24. FASTECH-EZI-SERVO-ST-42S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 3.2 کیلوگرم-سانتی متر
 25. FASTECH-EZI-SERVO-ST-60S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 8.8 کیلوگرم-سانتی متر
 26. FASTECH-S-SERVOII-ST-42XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 6.5 کیلوگرم-سانتی متر
 27. LEADSHINE-ES-MH234120, استپ موتور انکودردار لیدشاین 120 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 28. FASTECH-EZI-SERVO-ST-28M-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 1 کیلوگرم-سانتی متر
 29. FASTECH-EZI-SERVO-ST-56M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 10 کیلوگرم-سانتی متر
 30. FASTECH-S-SERVOII-ST-42M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 3.53 کیلوگرم-سانتی متر
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 39 محصول

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی