محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
دسته
 1. استپ موتور پرینتر سه بعدی (16)
 2. استپ موتور CNC (57)
نوع استپ موتور
سایز فلنج استپ موتور
ملحقات استپ موتور
تعداد سیم استپ موتور
قطر شفت
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

استپ موتورهای پرمصرف

آیتم ها 1 از 30 تا 73 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. FASTECH-S-SERVOII-ST-42XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 6.5 کیلوگرم-سانتی متر
 2. VEXTA-PK243A1-SG18-C4 , استپ موتور گیربکس دار وکستا 8 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 6 سیم
 3. FASTECH-EZI-SERVO-ST-60M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 12.8 کیلوگرم-سانتی متر
 4. LEADSHINE-86HS45 , استپ موتور لیدشاین 45 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 5. FASTECH-S-SERVOII-ST-56M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 10 کیلوگرم-سانتی متر
 6. PRIMOPAL-PHB42S48-402 , استپ موتور پریموپال 5.2 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 7. FASTECH-EZI-SERVO-ST-86M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 45 کیلوگرم-سانتی متر
 8. LEADSHINE-86HS85 , استپ موتور لیدشاین 85 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 9. FASTECH-S-SERVOII-ST-60S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 8.8 کیلوگرم-سانتی متر
 10. LEADSHINE-42CM04 , استپ موتور لیدشاین 4 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 11. FASTECH-EZI-SERVO-ST-20M-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.16 کیلوگرم-سانتی متر
 12. FASTECH-EZI-SERVO-ST-86XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 120 کیلوگرم-سانتی متر
 13. LEADSHINE-110HS12 , استپ موتور لیدشاین 120 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 14. FASTECH-S-SERVOII-ST-60L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 24 کیلوگرم-سانتی متر
 15. LEADSHINE-42CM08 , استپ موتور لیدشاین 8 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 16. FASTECH-EZI-SERVO-ST-28S-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.69 کیلوگرم-سانتی متر
 17. FASTECH-S-SERVOII-ST-20L-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.37 کیلوگرم-سانتی متر
 18. LEADSHINE-ES-MH23480 , استپ موتور انکودردار لیدشاین 80 کیلوگرم-سانتیمتر، دوفاز، 4 سیمه
 19. PRIMOPAL-PHB86S150-802 , استپ موتور لیدشاین 120 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 20. FASTECH-EZI-SERVO-ST-28L-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 1.2 کیلوگرم-سانتی متر
 21. FASTECH-S-SERVOII-ST-28M-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.98 کیلوگرم-سانتی متر
 22. LEADSHINE-86CM85 , استپ موتور لیدشاین 85 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 23. FASTECH-EZI-SERVO-ST-42M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 4.4 کیلوگرم-سانتی متر
 24. PROMOTOR-42PH04 , استپ موتور پروموتور 4 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 25. FASTECH-S-SERVOII-ST-35M-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.78 کیلوگرم-سانتی متر
 26. FASTECH-EZI-SERVO-ST-42XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 6.5 کیلوگرم-سانتی متر
 27. FASTECH-S-SERVOII-ST-42S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 2.16 کیلوگرم-سانتی متر
 28. LEADSHINE-86CM45 , استپ موتور لیدشاین 45 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 29. FASTECH-EZI-SERVO-ST-56M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 10 کیلوگرم-سانتی متر
 30. SANYODENKI-103-5210-0410 , استپ موتور سانیودنکی 4 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 73 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

فیلتر

مرتب سازی