محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

استپ موتور CNC

محصولات 1 تا 30 از 55 محصول

 1. 1
 2. 2

 1. FASTECH-EZI-SERVO-ST-20L-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.25 کیلوگرم-سانتی متر
 2. FASTECH-EZI-SERVO-ST-20M-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.16 کیلوگرم-سانتی متر
 3. LEADSHINE-863S68H , استپ موتور لیدشاین 68 کیلوگرم-سانتیمتر، سه فاز، 6 سیمه
 4. FASTECH-S-SERVOII-ST-20L-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.37 کیلوگرم-سانتی متر
 5. FASTECH-S-SERVOII-ST-20M-F، استپ موتور و درایور انکودر دار 0.18 کیلوگرم-سانتی متر
 6. LEADSHINE-110HS12 , استپ موتور لیدشاین 120 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 7. LEADSHINE-86HS120 , استپ موتور لیدشاین 120 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 8. LEADSHINE-86CM120 , استپ موتور لیدشاین 120 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 9. LEADSHINE-86HS85 , استپ موتور لیدشاین 85 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 10. LEADSHINE-86HS65 , استپ موتور لیدشاین 65 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 11. LEADSHINE-86CM85 , استپ موتور لیدشاین 85 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 4 سیمه
 12. PROMOTOR-86PH85 , استپ موتور پروموتور 85 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 8 سیم
 13. LEADSHINE-86HS45 , استپ موتور لیدشاین 45 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 14. LEADSHINE-57HS22 , استپ موتور لیدشاین 22 کیلوگرم-سانتیمتر، دو فاز، 8 سیمه
 15. FASTECH-EZI-SERVO-ST-60S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 8.8 کیلوگرم-سانتی متر
 16. FASTECH-S-SERVOII-ST-42XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 6.5 کیلوگرم-سانتی متر
 17. LEADSHINE-ES-MH23480 , استپ موتور انکودردار لیدشاین 80 کیلوگرم-سانتیمتر، دوفاز، 4 سیمه
 18. FASTECH-EZI-SERVO-ST-28M-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 1 کیلوگرم-سانتی متر
 19. FASTECH-EZI-SERVO-ST-56M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 10 کیلوگرم-سانتی متر
 20. FASTECH-S-SERVOII-ST-42M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 3.53 کیلوگرم-سانتی متر
 21. FASTECH-EZI-SERVO-ST-86XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 120 کیلوگرم-سانتی متر
 22. FASTECH-S-SERVOII-ST-60M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 12.8 کیلوگرم-سانتی متر
 23. FASTECH-EZI-SERVO-ST-42XL-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 6.5 کیلوگرم-سانتی متر
 24. FASTECH-S-SERVOII-ST-35L-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 1.37 کیلوگرم-سانتی متر
 25. FASTECH-EZI-SERVO-ST-86M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 45 کیلوگرم-سانتی متر
 26. FASTECH-S-SERVOII-ST-56L-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 17.16 کیلوگرم-سانتی متر
 27. FASTECH-EZI-SERVO-ST-42M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 4.4 کیلوگرم-سانتی متر
 28. FASTECH-S-SERVOII-ST-28L-D، استپ موتور و درایور انکودر دار 1.18 کیلوگرم-سانتی متر
 29. FASTECH-EZI-SERVO-ST-60M-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 12.8 کیلوگرم-سانتی متر
 30. FASTECH-S-SERVOII-ST-56S-A، استپ موتور و درایور انکودر دار 5.39 کیلوگرم-سانتی متر
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 55 محصول

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی