محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

درایور استپ موتور دو فاز

12 آیتم

 1. LEADSHINE-DM870 , درایور استپ موتور دو فاز 7 آمپر

  LEADSHINE-DM870 , درایور استپ موتور دو فاز 7 آمپر

  LEADSHINE-DM870 درایور استپ موتور دو فاز ، 7 آمپر ، از 24 تا 72 ولت دیسی (نرمال 48 ولت) Pulse/Direction;CW/CCW اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. H2M-MSD02 , درایور استپ موتور دو فاز 2 آمپر

  H2M-MSD02 , درایور استپ موتور دو فاز 2 آمپر

  H2M-MSD02 درایور استپ موتور دو فاز ، 2 آمپر ، از 8 تا 24 ولت دیسی (نرمال 12 ولت) Pulse/Direction;Enable/Disable Input اطلاعات بیشتر
  ‎2,900,000ریال
 3. LEADSHINE-M415 , درایور استپ موتور دو فاز 1/5 آمپر

  LEADSHINE-M415 , درایور استپ موتور دو فاز 1/5 آمپر

  LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز ، 1/5 آمپر ، از 18 تا 40 ولت دیسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎4,500,000ریال
 4. LEADSHINE-DM542E , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542E , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542E درایور استپ موتور دو فاز ، 4/2 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎5,900,000ریال
 5. LEADSHINE-M542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-M542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز ، 4/2 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎5,900,000ریال
 6. LEADSHINE-DM542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز ، 4/2 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎5,900,000ریال
 7. EAC-MVD62 , درایور استپ موتور دو فاز 8/5 آمپر

  EAC-MVD62 , درایور استپ موتور دو فاز 8/5 آمپر

  EAC-MVD62 درایور استپ موتور دو فاز ، 8/5 آمپر ، از 24 ولت تا 75 ولت دیسی و از 18 ولت تا 55 ولت ایسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎9,200,000ریال
 8. LEADSHINE-MA860H , درایور استپ موتور دو فاز 7/2 آمپر

  LEADSHINE-MA860H , درایور استپ موتور دو فاز 7/2 آمپر

  LEADSHINE-MA860H درایور استپ موتور دو فاز ، 7/2 آمپر ، از 36 تا 80 ولت ایسی و از 50 تا 110 ولت دیسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎10,200,000ریال
 9. LEADSHINE-M880A , درایور استپ موتور دو فاز 7/8 آمپر

  LEADSHINE-M880A , درایور استپ موتور دو فاز 7/8 آمپر

  LEADSHINE-M880A درایور استپ موتور دو فاز ، 7/8 آمپر ، از 24 تا 72 ولت دیسی Pulse/Direction اطلاعات بیشتر
  ‎10,900,000ریال
 10. VEXTA-UD2115 , درایور استپ موتور دو فاز 3 آمپر

  VEXTA-UD2115 , درایور استپ موتور دو فاز 3 آمپر

  VEXTA-UD2115 درایور استپ موتور دو فاز ، 3 آمپر ، از 100 تا 150 ولت ایسی CW/CCW اطلاعات بیشتر
  ‎14,500,000ریال
 11. LEADSHINE-ES-D808 , درایور استپ موتور دو فاز 8/2 آمپر

  LEADSHINE-ES-D808 , درایور استپ موتور دو فاز 8/2 آمپر

  LEADSHINE-ES-D808 درایور استپ موتور دو فاز ، 8/2 آمپر ، از 30 تا 80 ولت دیسی CW/CCW;Pulse/Direction;Self Test (Jog Mode);NetWork Connection اطلاعات بیشتر
  ‎15,500,000ریال
 12. LEADSHINE-DM2282 , درایور استپ موتور دو فاز 8/2 آمپر

  LEADSHINE-DM2282 , درایور استپ موتور دو فاز 8/2 آمپر

  LEADSHINE-DM2282 درایور استپ موتور دو فاز ، 8/2 آمپر ، از 80 تا 220 ولت ایسی و از 115 تا 305 ولت دیسی Pulse/Direction;NetWork Connection;CW/CCW;Self Test (Jog Mode) اطلاعات بیشتر
  ‎23,000,000ریال

12 آیتم