محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال36200000
نحوه نصب جعبه
 1. پیچ به سطح (5)
گشتاور kg-cm
 1. 2
  280
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (2)
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (1)
نوع شفت
 1. شفت (50)
نوع شفت پشت
 1. شفت (5)
اشتراک در خبرخوان

استپ موتور

Items 1 to 12 of 75 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. AUTONICS-A50K-M566-G10 , استپ موتور 50 کیلوگرم-سانتیمتر 0/072 درجه

  AUTONICS-A50K-M566-G10 , استپ موتور 50 کیلوگرم-سانتیمتر 0/072 درجه

  AUTONICS-A50K-M566-G10 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 50 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/072 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-MD5-HD14-3X , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14-3X , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14-3X درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، از 20 تا 35 ولت دیسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-A8K-M566 , استپ موتور 8/3 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A8K-M566 , استپ موتور 8/3 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A8K-M566 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 8/3 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-MD5-ND14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/5 آمپر

  AUTONICS-MD5-ND14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/5 آمپر

  AUTONICS-MD5-ND14 درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/5 آمپر ، از 20 تا 35 ولت دیسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. NoName-34H2160-025S , استپ موتور 122 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  NoName-34H2160-025S , استپ موتور 122 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  NoName-34H2160-025S استپ موتور دو فاز سایز 86 ، فلنج ، گشتاور 122 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 1/8 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-A200K-M599-G10 , استپ موتور 200 کیلوگرم-سانتیمتر 0/1 درجه

  AUTONICS-A200K-M599-G10 , استپ موتور 200 کیلوگرم-سانتیمتر 0/1 درجه

  AUTONICS-A200K-M599-G10 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 200 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/1 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-MD5-HF14-AO , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HF14-AO , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HF14-AO درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، از 100 تا 220 ولت ایسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. PROMOTOR-60PH28-D , استپ موتور 28/55 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  PROMOTOR-60PH28-D , استپ موتور 28/55 کیلوگرم-سانتیمتر 1/8 درجه

  PROMOTOR-60PH28-D استپ موتور دو فاز سایز 60 ، فلنج ، گشتاور 28/55 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 1/8 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. AUTONICS-A63K-M5913 , استپ موتور 63 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A63K-M5913 , استپ موتور 63 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A63K-M5913 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 63 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. LEADSHINE-DM870 , درایور استپ موتور دو فاز 7 آمپر

  LEADSHINE-DM870 , درایور استپ موتور دو فاز 7 آمپر

  LEADSHINE-DM870 درایور استپ موتور دو فاز ، 7 آمپر ، از 24 تا 72 ولت دیسی (نرمال 48 ولت) Pulse/Direction;CW/CCW اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 11. AUTONICS-MD5-HD14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14 , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  AUTONICS-MD5-HD14 درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، از 20 تا 35 ولت دیسی Pulse/Direction;CW/CCW;Enable/Disable Input;Self Test اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 12. AUTONICS-A21K-M596 , استپ موتور 21 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A21K-M596 , استپ موتور 21 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A21K-M596 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 21 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

Items 1 to 12 of 75 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5