شرکت هوشمند سازان حرکت

HMI دلتا

 • ارزان ترین
 • گران ترین
 • کمترین وزن
 • بیشترین وزن
 • بیشترین موجودی
مشاهده به صورت
مشاهده به صورت مشبک لیست Expand

26 آیتم

صفحه
هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
نمایش کالای 1 تا کالای 24 مجموع کل: 26 کالا
 1. DELTA-TP70P-21EX1R
  HMI دلتا7 اینچ مدل TP70P-21EX1R
  ‎3,850,000 تومان
 2. DELTA-DOP-110CS
  HMI دلتا10.1 اینچ مدل 110CS
  ‎8,866,000 تومان
 3. DELTA-DOP-107EV
  HMI دلتا7 اینچ مدل 107EV
  ‎5,665,000 تومان
 4. DELTA-TP70P-32TP1R
  HMI دلتا7 اینچ مدل TP70P-32TP1R
  ‎2,805,000 تومان
 5. DELTA-TP04G-AS2
  HMI دلتا3 اینچ مدل TP04G-AS2
  ‎2,156,000 تومان
 6. DELTA-DOP-107WV
  HMI دلتا7 اینچ مدل 107WV
  ‎6,545,000 تومان
 7. DELTA-DOP-110WS
  HMI دلتا10.1 اینچ مدل 110WS
  ‎12,496,000 تومان
 8. DELTA-TP04G-BL-C
  HMI دلتا3 اینچ مدل TP04G-BL-C
  ‎1,969,000 تومان
 9. DELTA-DOP-107EG
  HMI دلتا7 اینچ مدل 107EG
  ‎8,514,000 تومان
 10. DELTA-DOP-H07S465
  HMI دلتا7 اینچ مدل H07S465
  ‎18,601,000 تومان
 11. DELTA-DOP-B07E515
  HMI دلتا7 اینچ مدل B07E515
  ‎6,072,000 تومان
 12. DELTA-DOP-103BQ
  HMI دلتا4.3 اینچ مدل 103BQ
  ‎3,509,000 تومان
 13. DELTA-TP04G-AL2
  HMI دلتا3 اینچ مدل TP04G-AL2
  ‎1,969,000 تومان
 14. DELTA-DOP-107CV
  HMI دلتا7 اینچ مدل 107CV
  ‎4,741,000 تومان
 15. DELTA-TP02G-AS1
  HMI دلتا2.8 اینچ مدل TP02G-AS1
  ‎1,727,000 تومان
 16. DELTA-DOP-W157B
  HMI دلتا15 اینچ مدل W157B
  ‎34,562,000 تومان
 17. DELTA-TP04G-AL-C
  HMI دلتا3 اینچ مدل TP04G-AL-C
  ‎1,969,000 تومان
 18. DELTA-TP04P-21EX1R
  HMI دلتا3 اینچ مدل TP04P-21EX1R
  ‎7,260,000 تومان
 19. DELTA-DOP-110IS
  HMI دلتا10.1 اینچ مدل 110IS
  ‎10,318,000 تومان
 20. DELTA-TP70P-22XA1R
  HMI دلتا7 اینچ مدل TP70P-22XA1R
  ‎3,850,000 تومان
 21. DELTA-DOP-W105B
  HMI دلتا10.4 اینچ مدل W105B
  ‎23,716,000 تومان
 22. DELTA-TP70P-16TP1R
  HMI دلتا7 اینچ مدل TP70P-16TP1R
  ‎7,825,000 تومان
 23. DELTA-DOP-B07S515
  HMI دلتا7 اینچ مدل B07S515
  ‎8,096,000 تومان
 24. DELTA-DOP-107BV
  HMI دلتا7 اینچ مدل 107BV
  ‎3,597,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست Expand

26 آیتم

صفحه
هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی