شرکت هوشمند سازان حرکت

مطالب آموزشی ماناموتور

  1. الکتروموتور چیست
  2. انواع موتور الکتریکی
  3. پلاک الکتروموتور
  4. شفت انکودر چیست (سنسور زاویه سنج)
  5. محاسبه سرعت موتور و نصب و راه اندازی انکودر
  6. تفاوت استپ موتور و سروو موتور
  7. نما در استپ موتور
  8. کنترل دور موتور تک فاز
  9. راه اندازی موتور سه فاز ستاره مثلث
  10. راهنمای راه اندازی و نصب اینورتر سه فاز و تک فاز
صفحه