محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
قطر بدنه انکودر
سایز شفت/هالوشفت انکودر
دقت انکودر مطلق
تعداد سیم انکودر
ولتاژ تغذیه انکودر/سنسور
خروجی انکودر/سنسور
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

انکودر ابسولوت

آیتم ها 1 از 30 تا 59 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. انکودر زاویه ای مطلق خروجی SSI دقت 10 بیت قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-MRA50A-10
 2. انکودر زاویه ای مطلق خروجی آنالوگ 10 بیت درجه قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-MRV50A-90
 3. انکودر زاویه ای مطلق خروجی آنالوگ 10 بیت درجه قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-MRV50A-360
 4. انکودر زاویه ای مطلق خروجی SSI دقت 12 بیت قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-MRA50A-12
 5. انکودر زاویه ای مطلق خروجی آنالوگ 10 بیت درجه قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-MRV50A-180
 6. AUTONICS-EP50S8-1024-3F-N-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 7. AUTONICS-EP50S8-360-2R-N-5 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
 8. AUTONICS-EP50S8-720-2R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 9. AUTONICS-EP50S8-1024-2F-N-5 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 10. AUTONICS-EP50S8-360-1F-P-24 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
 11. AUTONICS-EP50S8-720-1R-N-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 12. AUTONICS-ENP-111R-012-P , انکودر زاویه مطلق 12 پالس
 13. AUTONICS-EP50S8-1024-3F-P-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 14. AUTONICS-EP50S8-360-3F-N-24 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
 15. AUTONICS-EP50S8-720-3F-N-5 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 16. AUTONICS-EP50S8-1024-2R-N-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 17. AUTONICS-EP50S8-360-1R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
 18. AUTONICS-EP50S8-720-2F-N-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 19. AUTONICS-EP50S8-1024-1F-P-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 20. AUTONICS-EP50S8-1024-3R-N-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 21. AUTONICS-EP50S8-360-3R-N-24 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
 22. AUTONICS-EP50S8-720-3R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 23. AUTONICS-EP50S8-1024-2R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 24. AUTONICS-EP50S8-360-2F-N-5 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
 25. AUTONICS-EP50S8-720-2F-P-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 26. AUTONICS-EP50S8-1024-1R-N-5 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 27. AUTONICS-EP50S8-1024-3R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس
 28. AUTONICS-EP50S8-720-1F-N-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس
 29. AUTONICS-EPM50S8-1013-B-S-24 , انکودر زاویه مطلق 1013 پالس
 30. AUTONICS-EP50S8-360-2R-N-24 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 59 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی