محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
دسته محصولات
 1. شفت انکودر افزایشی نوری (224)
 2. انکودر هالو شفت افزایشی نوری (58)
نوع شفت انکودر
قطر بدنه انکودر
سایز شفت/هالوشفت انکودر
تعداد سیم انکودر
ولتاژ تغذیه انکودر/سنسور
خروجی انکودر/سنسور
جنس بدنه محصول
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

انکودر افزایشی

آیتم ها 1 از 30 تا 282 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H6-HLD-360-ZV3
 2. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH6-HLD-360-ZV3
 3. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 هالوشفت 10 میلیمتر , OPKON-PRID58-H10-HLD-360-ZV3
 4. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH12-HLD-360-ZV3
 5. انکودر زاویه نسبی 4096 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-4096-ZV3
 6. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-H8-HLD-500-ZV3
 7. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-H6-HLD-500-ZV3
 8. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH8-HLD-500-ZV3
 9. SELET-SI.1.40.BZ.150.OCP-2-C5R-6, انکودر زاویه نسبی 150 پالس
 10. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H6-HLD-1024-ZV3
 11. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 50 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH6-HLD-1024-ZV3
 12. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 هالوشفت 10 میلیمتر , OPKON-PRID58-H10-HLD-1024-ZV3
 13. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH12-HLD-1024-ZV3
 14. انکودر زاویه نسبی 200 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-200-ZV3
 15. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 58 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-AR6-HLD-1024-ZV3
 16. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 50 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-H8-HLD-3600-ZV3
 17. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-H6-HLD-3600-ZV3
 18. انکودر زاویه نسبی 3600 قطر 58 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH8-HLD-3600-ZV3
 19. انکودر زاویه نسبی 2000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2000-ZV3
 20. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 هالوشفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID50-H12-HLD-360-ZV3
 21. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 50 شفت نیمه هالو 12 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH12-HLD-360-ZV3
 22. انکودر زاویه نسبی 360 قطر 58 هالوشفت 12 میلیمتر , OPKON-PRID58-H12-HLD-360-ZV3
 23. انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 100 هالوشفت 38 میلیمتر , OPKON-PRID100-H38-HLD-1024-ZV3
 24. انکودر زاویه نسبی 400 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-400-ZV3
 25. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-500-ZV3
 26. ELTRA-ER38F2000S5/28P10X3PR5, انکودر زاویه نسبی 2000 پالس
 27. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 50 شفت نیمه هالو 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-SH8-HLD-500-ZV3
 28. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 هالوشفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID58-H8-HLD-500-ZV3
 29. انکودر زاویه نسبی 500 قطر 58 شفت نیمه هالو 6 میلیمتر , OPKON-PRID58-SH6-HLD-500-ZV3
 30. انکودر زاویه نسبی 2500 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-2500-ZV3
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 282 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی