شرکت هوشمند سازان حرکت

دریافت پیش فاکتور

برای دریافت پیش فاکتور در مانا موتور دو روش وجود دارد:

1) پس از ثبت سفارش توسط شما، همکاران ما سفارش را در سیستم ثبت نموده و یک پیامک برای شما ارسال می شود که می توانیداز طریق آن پیش فاکتور آن سفارش را دریافت کنید.

2) در دومین روش شما می توانید وارد حساب کاربری خود شوید.

سپس از پنل کنار بر روی "سفارشات من" کلیک کنید.

 

در صفحه باز شده پیش فاکتور هر کدام از سفارش های خود را که می خواهید بر روی "مشاهده سفارش" در جلوی آن کلیک کنید.

 

ارتباط با ما